Informare sedinta Consiliu de Conducere

Sedinta Consiliului de Conducere 26.08.2011

Vineri 26.08.2011 începând cu ora 09.00 s-a desfăşurat în sala de consiliu a unităţii şedinţa Consiliului de Conducere cu o ordine de zi anunţată în prealabil prin adresa de convocare.

* Adresa ANP din luna august referitoare la iniţierea începând cu data de 15 septembrie 2011 a unor misiuni de audit în cadrul sistemului penitenciar. S-a reamintit faptul că auditul solicită ca fiecare unitate din sistem prin structurile sale (sectoare de activitate, servicii, birouri) să-şi redacteze propriile proceduri de lucru pe fiecare activitate specifică.

* Analiza aplicării mijloacelor de imoblizare în luna august. Insp. pr. Felix Fabry (director adjunct SRP) relatează două situatii in care s-a produs imobilizarea p.p.l. fără probleme sau încălcarea regulamentului.

* Implementarea sistemului e-learning de pregătire profesională a f.p.s.s. la nivelul unităţii. Sala este aproape gata, activitatea de pregătire şi testare profesională se va desfăşura sub supravegherea doamnei cms. şef Pascu Dorina – of. formare profesională pe timpul zilei, cel mai probabil la ieşirea din tură. Activitatea va fi evident pontată.

* Discutarea şi analizarea a două solicitări de mutare a unor ofiţeri de la Penitenciarul Giurgiu la Penitenciarul Bucureşti-Rahova. Directorul adjunct SRP se opune, motivând deficitul de personal din cadrul sectorului operativ şi propune avizarea negativă a solicitărilor. Consiliu de Conducere este de acord cu avizul negativ pentru solicitările sinsp. Enculescu Florin şi sinsp. Merişan Ionuţ. Directorul unităţii informează consiliu despre repartizarea a 12 agenţi absolvenţi ai S.N.P.A.P. Tg. Ocna ce urmează a se prezenta în unitate la 05 septembrie şi probabil un ofiţer (absolvent al A.I. Cuza), recrutat de Penitenciarul Giurgiu ce urmează a se prezenta la începutul anului viitor la unitate (licenţa la Academia de Poliţie se susţine anul acesta în luna decembrie !?). 

* Analizarea imputernicirii unor ofiţeri în funcţii de conducere. Directorul unităţii informează membri consiliului că la data de 30.09.2011 expiră împuternicirile a 3 ofiţeri din unitate (cms. Albu M, scms. Pieleanu N. şi cms. Constantin I. Pentru primii 2 ofiţeri directorul propune împuternicirea cu data de 03 octombrie 2011 iar domnul insp. pr. Fabry nu propune o nouă împuternicire pentru cms. Constantin I, pentru moment. Reprezentantul Sindicatului Fraternitatea are obiecţii vis-a-vis de propunerile domnului director, le argumentează şi solicită specificarea cestora în procesul verbal însă cms. şef Coţofană Răzvan îşi menţine propunerile, motivându-le, care sunt adoptate de ceilalţi membrii ai consiliului.   

 La secţiunea diverse s-a discutat:

* Solicitarea  unor membri ai Sindicatului Fraternitatea de a achizitiona resturi alimentare. Urmare a discuţiilor argumentate pentru fiecare parte (sindicat – conducere) rezoluţia finală este negativă.

* Solicitarea Sindicatului Fraternitatea de a primi explicatii cu privire la pontarea orelor suplimentare. De asemenea se discută câteva minute fără vreun rezultat concret. (Notă: astăzi în urma unei discuţii cu un ofiţer din sectorul operativ am constatat că la mijloc a fost o neînţelegere şi în continuare pontajul se realizează că şi până acum).

* Realizarea într-un timp cât mai scurt a plaselor pentru geamurile camerelor de detinere. Trebuie acordată o atenţie maximă eventualelor reacţii negative ale p.p.l.

* Referitor la începerea noului an scolar şeful Serviciului Educaţie cms. şef Antonescu solicită un agent pentru supraveghere şi rechizitele necesare.

* In legătură cu actualizarea aplicatiei de evidenta, insp Georgescu E. informează că în perioada 02-03.09.2011 se va realiza acest lucru.

La şedintă au fost prezenţi următorii: Coţofană R., Zmeu Cl., Fabry F., Albu M., Antonescu Fl., Constantin I., Pieleanu N., Stănică Fl., Neagu V., Georgescu E., Gratianu Cr., Pană St., Mogildea I., Oprică Ş.

Comentarii închise.