Consiliu de conducere 14.09.2011

Astăzi a avut loc ședința consiliului de conducere al unității, la convocarea directorului unității, începând cu ora 14.00.

Principalul punct pe ordinea de zi a fost discutarea unei adrese transmise de A.N.P. referitoare la verificarea realității, îndeplinirii condițiilor legale și oportunitatea decontării costului transportului pentru colegii care beneficiază de acest drept în număr de 33 la Penitenciarul Giurgiu. Dreptul este prevăzut de Legea nr. 293/2004 republicată, HG 1389/2007 și o Decizie a directorului general al A.N.P. La nivelul unității aprobarea o dă conducătorul instituției la solicitarea celor care îndeplinesc condițiile după prezentarea unor documente doveditoare. Urmare a unor demersuri privind unele verificări s-a stabilit continuarea acestora și înaintarea răspunsului către Direcția Inspecție Penitenciară.

S-a prezentat situația imobilizărilor p.p.l. în perioada 01-14 septembrie, stadiul și eventualele măsuri ce se impun pentru dotarea ferestrelor cu gratii, faptul că sala special destinată programului “e-learning” este dotată și în câteva zile urmează a fi funcțională pentru a se desfășura activitățile de formare profesională (studiu temelor și verificările periodice). Activitățile se vor desfășura conform unei planificări întocmite de ofițerul responsabil cu formarea profesională, în timpul programului cu excepția personalului care lucrează în ture în sectorul operativ. Acesta va fi programat la intrarea/ieșirea din schimb câte 20 de f.p.s.s., deoarece sala este prevăzută cu 20 de computere, timpul urmând a fi pontat ca timp de lucru. După cum știți sala este amenajată în corpul de clădire din PC 1, în cadrul proiectului POSDRU 39117, proiect finanţat din Fondul Social European al cărui beneficar final este Penitenciarul Giurgiu.

Au mai fost discutate 2 solicitări de mutare ale unor agenți de la Penitenciarul Giurgiu la Penitenciarul Craiova care au primit aviz negativ motivat de deficitul de personal cu care Penitenciarul Giurgiu se confruntă.

Este de apreciat inițiativa de a se programa ședința de tragere într-o zi lucrătoare, pentru prima dată din câte îmi amintesc și de asemenea idea de a se planifica personalul care urmează să execute tragerea, pe structuri, la ore stabilite, conform unei programări ce urmează a fi afișată. Se evită astfel timpul de așteptare din poligon între momentul prezentării și executarea tragerii.

Comentarii închise.