Procedură decontare medicamente

Ca urmare a unei întrebări adresate de un coleg ca și comentariu la un articol anterior, vă informăm care este procedura folosită pentru decontarea medicamentelor plătite de dumneavoastră.

În situația în care rețeta este necompensată urmează să o xerocopiați și să o atașați împreună cu factura fiscală și bonul de casă, emise de farmacie, la o cerere tip pe care o completați și o depuneți la secretariat. De aici documentele sunt preluate de serviciul medical care în urma verificărilor acordă un aviz privind decontarea sau nu a facturii respective, în totalitate sau parțial. Documentele sunt apoi aprobate de conducătorul instituției și ulterior repartizate serviciului financiar pentru efectuarea demersurilor de plată.

Tot acestă procedură este folosită și pentru decontarea rețetelor compensate 50% sau 90% cu specificația că se decontează doar plata efectuată de dumneavoastră în calitatea de pacient.

 

Comentarii închise.