Informare

Urmare a întrebărilor din ce în ce mai frecvente în ultimul timp vă comunicăm, celor interesați, următoarele:
* Biroul resurse umane a încheiat activitatea ce ține de competența sa în ceea ce privește acțiunea de reîncadrare a personalului de execuție la 01.01.2011, pe funcții și clase de salarizare conform Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Legii nr. 285/2010 privind salarizarea pentru anul 2011. În esență nu se schimbă nimic în fapt ci doar în documente fiind emis un nou nomenclator care prevede clase de salarizare în locul coeficienților de ierarhizare. Se așteaptă anexele nr. 2 la decizie, anexe ce vor fi eliberate de serviciul financiar săptămâna aceasta.
* Pentru funcțiile de conducere s-au înaintat documentele necesare emiterii deciziei către ANP – DMRU, conform competenței;
* Începând cu data de 01.11.2011 un număr de 31 ofițeri și agenți vor fi avansați în funcție la aceeași poziție din statul de organizare (este vorba de pozițiile din stat care permit acest lucru) conform OMJ nr. 18/C/2009. Se fac demersuri pentru 2 ofițeri cu funcții de conducere pentru care compeneța aparține ANP și un ofițer pentru care este necesară aprobarea ministrului justiției. În decembrie vor mai urma 7 fpss care îndeplinesc condițiile la momentul respectiv;
* Gradațiile și gradele profesionale modificate după 01.01.2011 vor fi plătite în scurt timp retroactiv de la data de modificării efective. Pentru fidelitate și confidențialitate nu se aude nimic concret momentan;
* Referitor la fișele posturilor actualizate în ultimul timp, vă informăm că acțiunea este una pur de rectificare și actualizare a acestora așa cum am fost informați de factori de decizie din sectorul operativ. Funcția înscrisă în fișa postului este cea prevăzută în statul de organizare la poziția la care fiecare dintre dvs. este numit. Nu s-au produs modificări în statul de organizare în acest an;
* Conform spuselor ANP curând statele vor fi reeditate adică reorganizate iar în acel moment la discuțiile ce sperăm să aibă loc să propunem numirea personalului pe funcții pe care acesta a lucrat în ultimul interval de timp (3-5 ani) reglând în acest fel nemulțumirile justificate ale multora dintre voi;

Comentarii închise.