Consiliu de conducere

Astăzi a avut loc ședința consiliului de conducere al unității cu următoarea ordine de zi:
  * Analiza aplicării mijloacelor de imobilizare persoanelor private de libertate;
Au fost aplicate mijloace de imobilizare asupra a 2 p.p.l. respectându-se legislația, fără probleme deosebite.
  * Analizarea modului de executare a serviciului de către agenții din post control;
Se efectuează periodic instructajul agenților care execută serviciul în P.C. în vederea identificării problemelor ce apar și soluționării lor în timp util pentru prevenirea evenimentelor negative.
  * Situația acordării concediilor de odihnă pentru anul curent și a orelor suplimentare nerecuperate până la data de 01.11.2011;
Mai sunt zile de concediu de odihnă neefectuat pe anul în curs însă probleme ar fi în sectoarele operativ, reintegrare socială, financiar și informatică. În celelalte compartimente de lucru se pare că se poate efectua concediul până la finele anului dacă nu apar și alte probleme. La acest moment în sectorul operativ sunt de recuperat 3665 ore suplimentare efectuate și un rest de aproximativ 30% zile de concediu pe anul în curs. Se estimează că până la finalul lunii martie situația intră în normalitate. S-a scos în evidență faptul că numărul mediu de ore suplimentare pentru un lucrător din operativ nerecuperate efectuate a scăzut de la 220 în 2009 la 50 în 2010 respectiv 14 până acum în 2011.
  * Informare privind planificarea de principiu a concediului de odihnă pentru anul 2012;
Conform HG 1946/2004 până la data de 15 decembrie a anului curent trebuie să se efectueze planificarea de principiu a concediului de odihnă pentru anul viitor. S-a stabilit ca termen de centralizare a planificărilor fiecărui compartiment data de 09 decembrie 2011 la Biroul resurse umane.
  * Infomare privind activitatea de evaluare a personalului pe anul 2011;
A fost informat consiliu de conducere despre prevederile Ordinului ministrului justiției privind evaluarea anuală a f.p.s.s.. Urmează a fi emisă decizia directorului unității care va cuprinde nominal persoanele cu drept de evaluare și personalul care urmează a fi evaluat precum și termenele până la care vor fi distribuite formularele fișelor de evaluare către persoanele îndreptățite respectiv termenul de restituire la Biroul resurse umane în vederea centralizării. Perioada în care se va desfășura activitatea de evaluare este cuprinsă de principiu între 01-31 decembrie.
  * Propuneri privind Planul de achiziții al penitenciarului Giurgiu pentru anul 2012;
Propunerile se vor centraliza la compartimentul achiziții până la data de 09 decembrie și vor cuprinde doar obiecte de inventar, mijloace fixe, etc. Nu vor fi cuprinse în propuneri rechizite, hârtie pentru copiator, materiale de întreținere și alte materiale de acest gen deoarece acestea sunt distribuite pe baza unor norme.
  * Realizarea pontajului cadrelor prin sistemul de aplicație de evidență a datelor funcționarilor publici;
Din luna octombrie și unitatea noastră este inclusă pe lista unităților pilot în ceea ce privește implementarea acestui sistem de pontaj. Din punctul de vedere al compartimentului informatică acest sistem oferă câteva avantaje pentru pontajul personalului și simplifică munca compartimentului salarizare. Vor trebui stabilite persoanele responsabile cu pontajul pe fiecare structură iar aceste persoane vor participa la o ședință de instruire în următoarele zile.
  * Decizia ANP referitoare la utilizarea serviciilor IT;
Prin decizia directorului general al ANP se restricționează numărul persoanelor care vor avea cont de e-mail cu posibilitatea comunicării cu persoane din exteriorul sistemului. În decizie sunt prevăzute concret funcțiile care au acces la conturi de e-mail cu ieșire în exterior și de asemenea funcțiile care au permis să acceseze internetul. Compartimentul Informatică din unitate a procedat deja la sitematizarea unor variante de lucru pentru facilizarea utilizării e-mailului.
  * Prezentarea notei de informare a ANP cu privire la activitatea sectorului secretariat și arhivă;
D-na Surugiu a expus unele aspecte ce derivă din materialul respectiv și alte probleme referitoare la sectorului sectretaria și arhivă.
  * Alte probleme;
- S-a pus în vedere pregătirea din timp a materialelor pentru editarea bilanțului unității;
- Lucrările de renovare la popotă au intrat în linie dreaptă, urmează dotarea cu aparatură specifică; Se caută soluția constituirii fondului de rulment necesar funcționării;
- D-na Zmeu a ridicat problema continuării activităților și redactării planului de dezvoltare a sistemului managerial intern pentru anul 2012. Așteaptă propuneri pentru plan până la 31.12.2011 și proceduri interne până la 31.03.2012;
- Dl. Stănică a deschis discuția despre continuarea activităților CAF și a informat consiliu că au fost identificare 177 propuneri de îmbunătățire a activității în unitate. Dintre acestea au fost selectate 41 care să cuprindă întreg efectivul de cadre dar și p.p.l.. Din cele 41, o serie de 10 devin obiective de atins până la 31.08.2012.
- Dl. Neagu a informat consiliu despre posibilitatea propunerii a unui ofițer respectiv a unui agent care să obțină un permis de acces superior la documente clasificate. consiliu a fost de acord cu Grătianu Cristian și Măcăneață Mihai având în vedere activitățile pe care aceștia le desfășoară. 
- Prin decizia directorului general al ANP s-a stabilit ca apelul general să se efectueze la data de 10 decembrie 2011.

Comentarii închise.