Consiliu de conducere 01.02.2012

Ieri, 01 februarie 2012 începând cu ora 14.00, a avut loc şedinţa consiliului de conducere. Nu a existat o ordine de zi stabilită anterior însă discuţiile s-au derulat normal, uneori în contradictoriu, însă fără probleme deosebite.
D-na Claudia Zmeu a informat despre solicitarea ANP privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe plan local pentru o perioadă determinată. Se fac eforturi în acest sens.
Domnul director, având în vedere că în săptămâna ce urmează se află într-o delegaţie în Polonia, supune discuţiei în vederea avizării propunerea privind prelungirea împuternicirii în funcţia de director adjunct SRP a domnului Felix Fabry. Argumentează propunerea iar consiliu este de acord în unanimitate. Urmează să vedem ce se întâmplă cu dl. Florentin Muscalu a cărei detaşare la Penitenciarul Poarta Albă se încheie la data de 15.02.2012.
Se informează membri consiliului de conducere în vederea avizării, despre solicitarea ANP de iniţiere a demersurilor privind mutarea în interesul serviciului a d-nei dr. Vochin Petronela Daniela. Se opun mutării, d-na Zmeu şi dl. Stănică, ceilalţi membri fiind de acord sub rezerva exprimării acordului scris de către ofiţerul în cauză.
Dl. Antonescu Florin aduce la cunoştinţă despre amenajarea unei săli pentru activităţi cu p.p.l.
D-na Zmeu solicită desemnarea prin DZU a unui agent care să desfăşoare activităţi gospodăreşti în sectorul de detenţie. Directorul adjunct SRP se opune şi argumentează că sunt suficienţi gospodari.
Directorul unităţii informează că a fost postat pe site-ul ANP anunţul privind scoaterea la concurs a 24 de posturi de director de unitatea penitenciară prin care şi Penitenciarul Giurgiu. Un anunţ va fi postat şi la sediul Penitenciarului Giurgiu. 

Comentarii închise.