Consiliul de Conducere 15.02.2012

În data de 15 februarie 2012 începând cu ora 13.30 a avut loc şedinţa consiliului de conducere al unităţii, unde succint, subiectele dezbătute au fost:
1. O scurtă informare a membrilor consiliului privind situaţia creată ieri în unitate de către un agent operativ.
2. Analiza aplicării mijloacelor de imobilizare p.p.l.. – în prima jumătate a lunii s-au aplicat mijloacele de imobilizare de 3 ori în limita regulamentelor, fără probleme.
3. Solicitarea unui ofiţer din sectorul operativ de a se muta la o altă unitate. – sinsp Merişan Ionuţ a solicitat mutarea la Penitenciarul Buc. Rahova şi a primit avizul pozitiv al CC după o serie de argumente pro şi contra. Dl. Fabry a fost de acord susţinând că în sectorul operativ pe categoria ofiţeri suntem acoperiţi (toate funcţiile de execuţie sunt ocupate), probleme sunt în rândul agenţilor (deficit de personal). Au fost de acord dl. Neagu, Antonescu, Eftimiu. Dl Orzan s-a abţinut, dna Zmeu şi reprezentantul sindicatului Fraternitatea Ionuţ Mogîldea s-au opus motivând lipsa de personal. Dl Vochici nu consideră motivaţia destul de argumentată. Eu am fost de acord cu condiţia ca discuţia şi avizul să aibă în vedere şi situaţia similară a sinsp. Enculescu Florin. Dl director a concluzionat că avizul este pozitiv şi s-a bazat în principal pe punctul de vedere al dir. adj. SRP.
4. Aspecte organizatorice ale sectorului reintegrare socială. – Se informează CC cu privire la încetarea împuternicirii dnei Albu M în funcţia de dir. adj. RS, la cerere. Dl. director aduce la cunoştinţă că urmează să coordoneze direct cele 2 servicii ale sectorului reintegrare socială. S-a discutat şi despre volumul de muncă din sector şi calculatoarele insuficiente desfăşurării activităţilor.
5. Alte probleme.
     – Dl. Vochici a adus la cunoştinţa CC o speţă în care este implicată o p.p.l. cu o solicitare către Retel. Atrage atenţia asupra unei situaţii în care unitatea ar putea fi trasă la răspundere în mod nejustificat şi oferă soluţii pentru remedierea deficienţei. De asemenea se stabileşte momentul la care cei 2 ofiţeri declaraţi admis la concurs vor avea acces la internet conform reglemetărilor interne sistemului.
     – Dna Zmeu Cl. dă citire unei adrese a A.N.P. referitoare la limitarea consumului de energie electrică datorată unei situaţii de criză la nivelul sistemului energetic. De asemenea informează CC cu privire la suma de aproape 2000 de lei colectată de la cadrele unităţii pentru sinistraţi din care s-au cumpărat diverse produse donate ulterior Crucii Roşii Giurgiu. Dl Bealcu în calitate de şef secţie a a vut o iniţiativă lăudăbilă şi a strâns de la p.p.l. produse (conserve) destinate de asemenea sinistraţilor.
     - Am solicitat dnei dir. adj. ec-adm să dispună curăţarea parcării cu mijloace auto din dotarea unităţii, lucru care de altfel s-a întâmplat cu un rezultat destul de bun.
     -

Comentarii închise.