Informare

Urmare a consultării privind intenţia A.N.P. de a modifica programul de lucru, a rezultat fără echivoc refuzul de a se trece la programul propus de administraţie. Astfel, am transmis către conducerea S.N.L.P. şi către conducerea unităţii punctul de vedere al SNLP Filiala Giurgiu în sensul păstrării actualului program de muncă pentru ture.
Motivaţia este simplă atâta timp cât nu se reduc orele suplimentare iar după tura de noapte pe programul propus o singură zi repaus nu este suficientă şi ar aduce un grad de oboseală şi mai mare decât în prezent. Să sperăm că ANP ţine cont de opiniile noastre mai ales că toate filialele SNLP din ţară au acelaşi punct de vedere şi aceleaşi motivaţii.

În altă ordine de idei, toate colegele noastre membre SNLP au fost invitate să participe la o întâlnire specială în data de 8 martie în sala de consiliu a unităţii unde au avut ocazia de a se simţi bine împreună pentru circa o oră în cea mai specială zi din an pentru ele ca femei.
Au fost prezente 27, s-a organizat un mic protocol şi au primit felicitările şi un cadou simbolic din partea tuturor colegilor din filială. Bucuria şi mulţumirea lor faţă de gestul nostru s-a citit în glasurile şi pe chipurile lor entuziaste şi surprinse. În aceeaşi zi şi celelalte membre care nu au fost prezente au primit felicitările şi cadourile prin grija conducerii filialei.
Colegilor membri SNLP bărbaţi, le transmit din partea celor 44 de colege membre ale Filialei Giurgiu a SNLP (doamne, domnişoare, mame, şi soţii deosebite) mulţumirea şi gratitudinea pentru gestul frumos şi normal.

Comentarii închise.