Consiliu de Conducere 20.04.2012

Vineri 20.04.2012 a avut loc şedinţa consiliului de conducere al unităţii începând cu ora 09.00. Din partea Filialei Giurgiu a SNLP a fost prezent vicepreşedintele Eugen PETCU. A fost probabil una dintre cele mai lungi şedinţe de consiliu având durata de 4 ore şi 20 de minute. Din dispoziţia directorului şi cu informarea prealabilă a membrilor consiliului şedinţa aceasta dar şi cele ce vor mai urma a fost înregistrată audio. Ordinea de zi a cuprins 17 puncte, însă, avem promisiunea directorului unităţii că pe viitor şedinţele vor fi mai rezonabile ca timp de desfăşurare.

În mod succint vă prezint aspectele discutate, astfel:
* S-a prezentat pe scurt concluziile controlului de fond, însă materialul final şi oficial urmează să parvină în unitate şi atunci se vor stabili şi măsurile de urmat pentru reglementarea situaţiilor respective. În principiu problemele existente sunt cele ce se regăsesc în orice unitate penitenciară;
* Directorul unităţii a prezentat macheta direcţiilor prioritare de actiune trasate de MJ cu responsabilităţi şi termene.
* A fost informat consiliul de conducere cu privire la demersurile iniţiate pentru mărirea numărului de telefoane fixe în curţile de plimbare aspect benefic pentru supraveghetori cărora ar trebui să li se reducă timpul alocat acestor activităţi;
* S-a analizat oportunitatea repartizării unor cadre în compartimente cu deficit ca urmare a solicitării sau la recomandarea Direcţiei Inspecţie. Au fost discuţii şi în final consiliu şi-a dat acordul pentru 4 mutări prin DZU. De asemenea s-au discutat şi respins 5 solicitări de mutare în alte unităţi penitenciare;
* Au fost de asemenea discutate şi avizate câteva modificări ale destinaţiei unor spaţii/ birouri pentru eficientizarea activităţilor;
* S-a prezentat situaţia concediilor restante pentru anul 2011 (mai sunt ceva) şi s-a dispus efectuarea lor cu celeritate în perioada imediat următoare;
* S-a pus în vedere de către directorul unităţii tuturor membrilor consiliului reprelucrarea cu întreg personalul unităţii a Deciziei directorului general al ANP referitoare la redactarea şi transmiterea corespondenţei interne şi externe;
* Directorul adjunct (SRP) a prezentat activitatea comisiei de vulnerabilitate şi analiza activităţii de prevenire a introducerii de obiecte interzise în unitate;
* Secretarul comisiei de disciplină – fpss a prezentat situaţia dosarelor soluţionate din 2011 până în prezent;
* Directorul adjunct (EA) a prezentat stadiul raportării Sistemului de Control Managerial pe trimestrul I;
* S-a desemnat o comisie pentru atribuirea locuinţelor de serviciu şi de asemenea o comisie care să reverifice situaţia reală, în teren, a solicitanţilor compensaţiei pentru chirie;
* Biroul RU a prezentat situaţia avansărilor în grad profesional la data de 01.04.2012 şi 01.05.2012 şi procedura de actualizare a declaraţiilor de avere/ interese cu termen de predare la Birou RU 18 mai 2012;
* S-a analizat stadiul inventarierii generale cu ocazia predării-primirii funcţiei de director de unitate;
* S-a pus în discuţie şi s-a stabilit ca termen de realizare punerea în funcţiune a popotei cadre pe vechiul sistem cu hrana preparată la BA însă cu fondul de rulment constituit prin contribuţia fpss.
Pe ansamblu şedinţa a fost una normală cu discuţii contradictorii şi constructive. Următoare şedinţă este planificată pentru data de 18 mai 2012/ 09.00 în sala de consiliu a unităţii iar reprezentantul Filialei Giurgiu a SNLP va fi vicepreşedintele Cătălin DRĂGHICI. Puteţi să-i transmiteţi până la data şedinţei problemele cu care vă confruntaţi în vederea expunerii în şedinţă.
Directorul unităţii şi-a arătat interesul pentru întâlniri lunare cu organizaţiile sindicale ocazie cu care vor reveni cu unele solicitări la care nu am avut un răspuns pozitiv anterior dar şi cu altele pe care voi ca membri de sindicat le identificaţi şi le prezentaţi conducerii filialei.

Comentarii închise.