MO 556 – OMJ-uri pentru penitenciare

În Monitorul Oficial nr. 556/07.08.2012 au fost publicate 2 Ordine ale ministrului justiției așteptate de ceva timp de numeroși lucrători din sistem, astfel:
* Ordinul MJ nr. 2397/C pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care funcționarii publici cu statut special definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi mutați în alte unități ale sitemului administrației penitenciare;
* Ordinul MJ nr. 2398/C pentru aprobarea Metodologiei privind condițiile în care funcționarii publici cu statut special definitivi din sistemul administrației penitenciare pot fi schimbați din funcțiile deținute;

De asemnea SNLP s-a implicat temeinic în promovarea unui ordin de ministru privind plata celor care au drept de viza CFP și a celor nominalizați în echipele de proiecte derulate cu fonduri europene ordin care la acest moment se află în faza de proiect final.

Comentarii închise.