Mutări şi schimbări din funcţie !

Astăzi s-a primit în unităţi o adresă din partea DMRU care aduce precizări pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor legate de schimbările din funcţie ce urmează a se produce ca urmare a aplicării OMJ 2398/C/2012.
Consiliul de conducere al unităţii urmează a hotărâ care sunt posturile pentru care se impune ocuparea prin schimbarea din funcţie.
Anunţul, lista posturilor şi calendarul de desfăşurare a activităţilor urmează a fi afişate la avizierul unităţii marţi 21 august 2012 prin grija Biroului resurse umane.
De asemenea S.N.L.P. urmează să-şi informeze membrii prin postarea informaţiilor pe site, la avizierul sindicatului şi fiecare membru în parte, direct prin SMS, pentru a evita situaţia în care persoana se află în concediu şi nu ar avea posibilitatea de a se informa în timp util.
OMJ 2398/C/2012 are menirea de a debloca mutările dintr-o funcţie în alta, dând posibilitatea, normală de altfel, ca absolvenţii instituţiilor de învăţămâmd din sistem să fie repartizaţi pe funcţii cu coeficient mic iar cei care deja au o vechime în activitate să poată fi schimbaţi în funcţii superioare. Este un pas important şi aşteptat la nivelul sistemului, care cu siguranţă va detensiona starea de spirit din rândul angajaţilor.
În ceea ce priveşte acţiunea de mutare a f.p.s.s. în altă unitate penitenciară aceasta urmează a se desfăşura ulterior finalizării schimbărilor din funcţie.

Comentarii închise.