Consiliul de Conducere – 31.08.2013

Ieri, 31.08.2013 pe parcursul a peste 3 ore a avut loc ședința Consiliului de Conducere al unității la care pe lângă membri de drept au participat și șefi de compartimente, reprezentantul SNLP Drăghici Cătălin precum și în calitate de invitați, 2 membri SNLP – Văcaru Florin și Barbu Alexandru Marian.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Proces-verbal de vulnerabilitate – Nu s-au constatat probleme deosebite ci doar punctual o situație întâmplată joi iar problema care a generat situația a fost remediată (pentru că ține de siguranța locului de deținere nu intrăm în amănunte);
2. Situația orelor suplimentare lucrate în 2013 și situația concediilor de odihnă restante din 2012 – orele suplimentare lucrate se adună lună de lună în sectorul operativ în primul rând datorită deficitului de personal dar și punctual prin aplicarea Deciziei nr. 569 care prevede pontarea dublă a zilelor de sărbătoare legală. Nu sunt probleme în celelalte sectoare de activitate însă s-a discutat că este necesară întocmirea de către șefii direcți a fișelor de evidență a orelor lucrate suplimentar pe suport de hârtie cu toate semnăturile necesare (până la director adjunct pe sectorul de activitate);
Nu mai sunt concedii de odihnă neefectuate pe 2012;
3. Situația consumurilor la utilități, analiză comparativă – a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut consumul de apă iar la celelalte utilități consumurile au scăzut;
4. Stabilirea modului de decontare a contravalorii transportului la/ de la locul de muncă – există 2 puncte de vedere pe marginea cărora s-a discutat acum ceva timp însă din păcate subiectul a revenit în discuție. Punctele de vedere ale MJ și MFP prevăd obligativitatea prezentării unui singur bon de carburant lunar dar directorul adjunct EA se prevalează de legislația în materie de acordare viză CFP care lasă loc angajatorului să solicite și alte documente care să justifice cheltuială efectuată. După negocieri s-a stabilit obligativitatea pentru cei care beneficiază de decontarea contravalorii transportului la/ de la locul de muncă de a prezenta în primele 5 zile ale lunii următoare bonuri de combustibil care să acopere jumătate din cantitatea totală de combustibil folosită pentru navetă.
Tot la acest punct s-a deschis discuția despre numărul exagerat de mare de beneficiari ai compensației pentru chirie. S-a stabilit modificarea comisiei care efectuează verificările periodice cu 01.09.2013, astfel: președinte: Orzan Florin, membri: Fulga Marius, Mogîldea Ionuț, Popescu Gabriela și Stoenescu Mary Ana
De asemenea s-a discutat despre posibilitatea ca 2 fpss beneficiari de compensație pentru chirie să închirieze cu contracte individuale același apartament însă nu s-a luat o hotărâre fermă pentru moment;
5. Prezentare plan măsuri pentru distribuirea tratamentului psihic – serviciul medical a redactat o procedură internă care urmează a fi supusă aprobării directorului. Procedura se vrea un document prin care să se stipuleze clar modul de administrare al tratamentului pentru bolnavi psihici;
6. Analiză solicitări mutare fpss la alte unități – s-a avizat favorabil cererea as Tănase Ionel de mutare la Sp. Pnitenciar Poarta Albă și negativ solicitările de mutare pentru Stan Marian și Vrăjitoru Claudiu care au o vechime de doar 9 luni în unitate. toate solicitările vor fi trasmise unităților în cauză;
7. Modificări aduse statului de organizare după aplicare OUG 77/2013 – amănutele le puteți afla de la membri consiliului de conducere care vă reprezintă;
8. Diverse:
SNLP a fost pentru plata în continuare a 2 chirii la aceeași adresă deoarece nu există o interdicție în acest sens și de asemenea nu considerăm că s-ar face o economie pentru unitate (fpss care ulterior ar locui separat ar avea și contrate separate cu cel puțin aceeași sumă);
SNLP a insistat pentru prezentarea unui singur bon de carburant lunar așa cum se face referire și în cele 2 puncte de vedere ale ministerelor nominalizate anterior;
SNLP a fost împotriva consituirii unei comisii care să verifice în parcarea unității prezența autoturismelor cu care se efectuează naveta și kilometrajul acestora, considerând o activitate suplimentară și dificil de îndeplinit;
SNLP a solicitat postarea unui anunț în PC 1 până la 04.09.2013 prin care personalul unității să fie informat și lămurit cu privire la modul de decontare a lentilelor pentru ochelari având în vedere că în perioada 09-13.09.2013 o firmă de optică medicală va fi prezentă pentru consultații oftalmologice la Penitenciarul Giurgiu. Dna Zmeu a informat despre faptul că bugetul alocat pentru deconturi de acest tip nu mai este foarte mare la acest moment însă considerăm că este dreptul angajaților să-și verifice starea de sănătate și să beneficieze de decontarea drepturilor legale. Fondurile necesare se pot solicita în funcție de nevoi;
SNLP a solicitat repartizarea absolvenților SNPAP cu prioritate către plutoane, echilibrarea numerică și pe posturi a acestora;
SNLP a solicitat ca directorul unității să ia o hotărâre privind acordarea Normei 12 B la sectorul vizită, însoțire și BA având în vedere că termenul asumat de acesta era 01.09.2013. Directorul a motivat că nu a avut timpul necesar să se edifice asupra tuturor elementelor și să ia o decizie aceasta urmând să se producă cu ocazia următoarei ședințe de consiliu;
SNLP a solicitat sprijinul conducerii unității cu privire la alimentarea cu curent electric a barierei ce se va amplasa la parcare unității;
SNLP a soplicitat confecționarea unei vitrine pentru trofee, diplome, medalii obținute de personalul unității și amplasarea în holul cetral al pavilionului administrativ. Am fost surprinși să aflăm că nu există materiale (resturi, rebuturi) și vom analiza posibilitatea să fie achiziționate de organizația sindicală. Avem promisiunea directorului economic că în 2 zile de la aducerea materialelor va fi confecționată.

Comentarii închise.