Concediu de studii 2013-2014

Conform prevederilor H.G. nr. 1946/2004 funcționarii publici cu statut special au dreptul la concediu de studii în limita a maxim 30 de zile pe anul universitar.
Drept urmare până la data de 31.10.2013 cei interesați, studenți ai instituțiilor de învățământ superior, pot depune solicitările de aprobare a concediului de studii pentru anul universitar 2013-2014, însoțite de adeverința eliberată de universitate din care să rezulte forma de învățământ, anul și facultatea frecventată, la ofițerul cu Formarea Profesională.
Ulterior acestea vor fi avizate de șefii structurilor și prezentate în cadrul Consiliului de Conducere în vederea discutării și supuse hotărârii directorului unității.
Ca de fiecare dată, S.N.L.P. sprijină aprobarea solicitărilor considerând motivațională pentru carieră absolvirea studiilor superioare.
La acest moment în unitate un număr de peste 170 de agenți sunt absolvenți de facultate cu diplomă de licență.

Comentarii închise.