Dialog, nu dispoziții !

Constatând că în ultima vreme conducerea unității a început să “sară” uneori peste dialog sau consultare, ultima dovadă în acest sens fiind un plan de măsuri care implică și activități din partea personalului, altele decât cele din fișa postului, considerăm că este obligatorie o întâlnire între conducerea unității și reprezentanții S.N.L.P., de urgență.
Solicitare întâlnire SNLP – conducere unitate.

Situația sectorului vizite, care în ultima perioadă lucrează cu un număr de agenți la limita de avarie, este de asemenea una de natură a impune o discuție serioasă pe această temă. Cu aceeași ocazie intenționăm și analiza activității plutonului de însoțire.
Solicitare întâlnire SNLP (vizite și însoțire) – conducere unitate (director, director adjunct SDRP, șef serviciu regim penitenciar).

În urma ședinței Consiliului de Conducere de miercuri când am nominalizat membrii titulari și supleanți din partea SNLP pentru comisia de disciplină am formulat și adresa scrisă prin care organizația noastră sindicală își desemneză membrii.
Adresă desemnare membrii comisia de disciplină. 

În legătură cu activitatea conducătorilor auto, directorul unității și directorul adjunct DEA au acceptat o întâlnire de urgență, luni 18.11.2013 pentru a se analiza măsura din planul redactat de curând referitoare la patrularea acestora prin parcarea unității.

Comentarii închise.