Ședință Comitet de Filială – 01.11.2013

Conform convocării, la data de 01.11.2013 începând cu ora 13.30 a avut loc ședința Comitetului de Filială al S.N.L.P. – Filiala Giurgiu, la care au participat următorii: Cristina Nidelea, Lori Damian, Marius Jujan, Cătălin Ghizdăreanu, Ionuț Păun, Gelu Duță, Ion Constantin, Mihai Măcăneață, Eugen Petcu, Daniel Manea și subsemnatul.

Subiectele discutate au fost în principal cele stabilite pentru ordinea de zi însă, și alte probleme ridicate de colegii prezenți. A fost o ședință care a produs obiective clare pentru perioada următoare în sarcina conducerii filialei și de asemenea cu această ocazie s-au stabilit unele direcții pe care filiala Giurgiu a S.N.L.P. să se poziționeze în sprijinul și interesul membrilor.

Astfel, discuțiile și hotărârile Comitetului de Filială au fost următoarele:

 • Realizare investiție barieră parcare angajați – de la data de 01.11.2013 este funcțională bariera automată de la parcarea angajaților unității, majoritatea cartelelor de acces fiind activate. De asemenea la cealaltă cale de acces în parcare a fost montată o barieră metalică fixă care să blocheze accesul autoturismelor care nu aparțin cadrelor. Suplimentar, observându-se numărul limitat de locuri din parcare, conducerea unității a luat hotărârea ca terenul de fotbal care nu mai era folosit de câțiva ani să fie transformat în parcare. Drept urmare, în perioada imediat următoare se vor crea 2 spații prin care se va permite accesul auto pe terenul menționat care anterior va suporta lucrări de curățire cu sprijinul ADP. Numărul de locuri de parcare estimat a se suplimenta este de 40 iar în primăvară SNLP va analiza posibilitatea și necesitatea amenajării acestui spațiu cu un strat de balast.
 • Oferte sindicale negociate central – se află în curs de derulare protocoale încheiate cu OTP Bank prin care membrii S.N.L.P. beneficiază de dobânzi foarte mici la credite și descoperiri de cont (8,3% / an) precum și gratuități la alte comisioane prevăzute de bancă în mod normal. Colaborarea cu Elire Broker continuă și este valabilă pentru asigurările obligatorii la locuințe, RCA sau CASCO în acest sens putându-vă adresa conducerii filialei pentru amănunte suplimentare. Sunt facilități obținute de SNLP pentru membrii săi și este util și avantajos să fiți informați pentru a decide în cunoștință de cauză varianta cea mai ieftină pentru voi.
 • Colectă haine și jucării pentru copii nevoiași – s-a discutat despre o eventuală acțiune sindicală care să aducă un strop de bucurie unor copii defavorizați prin oferirea de haine și jucării. În acest sens Eugen Petcu a luat deja legătura cu un centru iar în cel mai scurt timp posibil vom publica modul de colectare și alte amănunte.
 • Sesiune chestionare membrii – ținând cont de eficiența chestionarelor din februarie s-a stabilit repetarea acțiunii de chestionare a membrilor în perioada 15.11-06.12.2013. De acestă dată însă, chestionarele vor fi formulate mai direct și mai simplu și vor fi completate anonim. Avem speranța că veți înțelege demersul nostru în folosul vostru personal dar și al organizației de a crea un progres și o direcție care să mulțumească cât mai mulți membrii. Ne interesează opinia fiecărui membru, sinceră, onestă și concretă referitoare la cei de făcut pentru ca filiala să se dezvolte permanent. Așadar, chestionarele vor fi distribuite prin intermediul vicepreședinților iar până la termenul din 06.12.2013 sprerăm să le recuperăm.
 • Organizare Adunare Generală 2013 -  Conform statutului SNLP anual are loc Adunarea Generală a Filialei. În câteva zile vom stabili data și ora exactă pentru convocarea adunării generale. Sunteți așteptați toți pentru a vă exprima solicitările, nelămuririle, problemele sau bucuriile (nu cred că avem așa ceva). Urmează că cel târziu marți, 05.11.2013 Bex al SNLP să ne confirme data la care pot participa la ședința noastră. Anual, pentru 3 ore vă solicităm prezența la această ședință și este la fel de important și pentru noi dar și pentru fiecare mebru participarea deoarece în prezența membrilor Bex pot adresa întrebări care sunt de competența lor.
 • Agapă final de an 14.12.2013 – la final de an SNLP alături de Regiunea 5 IPA organizează petrecerea tradițională din decembrie. În acest an schimbăm locația și vă invităm la Restaurantul Stejarul situat în pădurea Bălănoaiei și fondul sonor. Ne vom bucura de prezența și muzica formației Panoramic din Mioveni, o formație de muzică de petrecere românească. Succesul chefului este asigurat așadar, mai contează doar participarea voastră și strarea de voie bună. Invitația este valabilă pentru toți angajații unității. Vă așteptăm să vă înscrieți în perioada 11-15.11.2013.
 • Organizare serbare Moș Crăciun 2013 – serbarea va avea loc în perioada 17-19.12.2013 la Casa Armatei din Giurgiu. Vom încerca să ne organizăm astfel încât să dăm posibilitatea copiilor voștri să se exprime artistic pe scenă și să-i spună poezii în direct Moșului renunțând la spectacolul oferit anii precedenți. Va fi o serbare mai intimă între noi, membrii SNLP alături de copii noștrii în fața moșului. Vicepreședinții au sarcina de a face rost de Moș până la 05.12.2013.
 • Procedură sprijin membrii SNLP la comisia de disciplină – observând în ultima perioadă o “aglomerație” de dosare pe rol la comisia de disciplină, în urma discuțiilor cu membrii dar și cu avocatul SNLP s-a stabilit că este necesar ca avocatul să fie prezent la audierea membrului SNLP la comisia de disciplină. De asemenea rămâne în vigoare procedura anterioară referitoare la contestarea în instanță a unei decizii de sancționare disciplinară. Astfel, plata avocatului pentru instanța de fond (Tribunal) revine membrului de sindicat iar plata pentru recurs va fi în sarcina Filialei SNLP. Este necesar ca membrul de sindicat să se adreseze conducerii filialei și să informeze despre o eventual sesizare la comisie pentru a fi asigurată prezența avocatului. Conducerea organizației sindicale urmează să solicite comisiei de disciplină ca ora de audiere pentru cei învinuiți să fie una la care să putem asigura prezența avocatului.
 • Donare 2% din impozit – conform prevederilor legale fiecare angajat care datorează statului impozit pe salariu are dreptul să-și direcționeze 2% din impozit către organizații nonguvernamentale, asociații, sindicate, etc. S-a stabilit de către Comitetul de Filială ca membrii SNLP care donează 2% din impozit către contul SNLP Filiala Giurgiu să beneficieze de un stimulent financiar la finele anului 2014, după ce sumele intră în contul organizației sindicale. Astfel, prin intermediul vicepreședinților ne vom ocupa intensiv de completarea formularelor. Drept urmare este necesar să cunoașteți că doar membrii care donează impozitul vor beneficia de stimulentul financiar acesta fiin acordat strict din suma care ne intră în cont și care este prevăzută distinct în situația financiară. Vom dovedi că putem face acest lucru și considerăm că este în avantajul membrilor procedura propusă de noi. Amănuntele le puteți afla de la vicepreședinți la momentul donării.
 • Nominalizare membrii în Comisia de Disciplină – în perioada următoare mandatul comisiei se va termina și se va proceda la consituirea unei noi comisii conform OMJ în vigoare. Prin intermediul reprezentanților sectoarelor de activitate vom colecta propunerile și le vom prezenta conducerii unității. De asemenea ne vom preocupa ca președintele și secretarul comisiei să fie personae oneste și corecte de la care să avem certitudinea că vor lucra fără a suporta eventuale presiuni.
 • Dotări, îmbunătățiri condiții de muncă – analizând achizițiile făcute de SNLP în folosul angajaților dar și al unității s-a stabilit ca pentru moment acestea să fie reduse la minim în parallel cu o insistență sporită asupra conducerii unității referitoare la achiziția de material, echipamente necesare personalului în desfășurarea activităților. Considerăm că gesturile noastre anteriore sunt suficiente și au demonstrate intenția de a sprijini desfășurarea activității în bune condiții. Este momentul să vedem același interes și din partea conducerii cu privire la îmbunătățirea condițiilor de muncă obligație prevăzută și asumată prin semnarea Acordului Colectiv.
 • Procese în derulare/ pregătire – după cum știți procesul privind solicitarea de plată a orelor lucrate în sărbătorile legale cu în spor de 100% este în derulare, documentația fiind déjà expediată la centru pentru că este în process colectiv. S-a luat legătura cu avocatul pentru procesul prin care 60 de membri SNLP solicită plata sporului de 25% pentru agenții cu studii superioare și urmează ca în câteva zile să fie înregistrat la Tribunalul Giurgiu. De asemenea săptămâna următoare vom depune o acțiune pentru solicitarea premiului annual pentru 2010. Acțiunea o depun personal fără angajarea avocatului la acest moment deoarece există riscul ca recursul în interesul legii înaintat de procurorul general să ne taie elanul.
 • Responsabilizare și repartiție structuri către vicepreședinți -  am considerat pentru o mai eficientă colectare a semnăturilor (atunci când este cazul), diseminarea unor informații sau formulare precum și pentru informarea conducerii că este bine că cei 310 membrii SNLP din Penitenciarul Giurgiu să fie repartizați pe structure/ servicii/ compartimente către cei 3 vicepreședinți, astfel responsabilitățile privind străngerea de semnături, diseminarea și colectarea unor chestionare/ formulare sunt următoarele:
  • Petcu Eugen – Plutonul 1, Plutonul 3, sector Vizite, Garaj, Cabinet Medical și Secretariat;
  • Drăghici Cătălin – Plutonul 2, Escorte, Grupă intervenție, Birou evidență și Operativ 8 ore;
  • Manea Daniel – Plutonul 4, Logistică, Însoțire, Reintegrare socială, Financiar, Informatică, RU, BA, PPD, PVP și MSU;
 • Diverse dar foarte importante au fost problemele ridicate de reprezentanții sectoarelor de activitate:
  • Paturile pentru odihna șoferilor de la tură au fost retrase la magazia unității – am solicitat directorului ca măsura să fie revocată și să ia act de necesitatea odihnei pentru șoferii care fac serviciu la tură aceștia având pe timpul unei deplasări responsabilitatea vieții altor persoane (colegi sau p.p.l.);
  • Geam lipsă la PP 2 – vom solicita conducerii montarea geamului de urgență;
  • Deplasarea la București a unor membri în calitate de martori la audieri ce au legătură cu serviciu – urmează să solicităm conducerii stabilirea clară, fără loc de interpretare, ca misiune (delegare) deplasarea respectivă și evident decontarea costului de deplasare;
  • S-a pus în discuție accesul la programele informatice de legislație – concret cabinetul medical și cu siguranță că mai sunt cazuri nu au acces și nici informații cu privire la legislația care se modifică sau apare. Vom solicita conducerii să analizeze situația și să dispună măsuri;
  • Gunoi ars lângă PP 6 – este o problemă care devine stresantă pentru personal;
  • Cameră video SNLP – acum circa 3 ani SNLP a achiziționat o cameră video care în ultimul timp înțelegem că-și face treaba chiar împotriva personalului ceea ce nu este deloc deontologic.
  • Fonduri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă – săptămâna care urmează ne vom interesa cu privire la fondurile solicitate de unitate pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pe anul 2013 și 2014 (ce s-a solicitat și ce s-a repartizat).

Comentarii închise.