Informare – Adunare Generală 2013

Marți, 3 decembrie 2013 a avut loc Adunarea Generală a Filialei Giurgiu a SNLP în prezența a 80 de membrii, un număr record pentru o astfel de întâlnire cu caracter normal, statutar.
În primul rând, se cuvine să mulțumim celor care au fost prezenți în sală precum și invitaților noștrii, președintele SNLP și al FSAPAS Publisind – Ștefan TEOROC, secretarul general al SNLP – Florin STOICA și președintele Filialei Peniteciar-Spital Jilava Vali POPA.
După parcurgerea ordinei de zi, obligatorie, dar prea formală în astfel de situații în care am punctat pe scurt cele mai importante evenimente din acest an, evitând momentele în care am avut conflicte cu conducerea pentru că nu am considerat un moment oportun să ne amintim aceste situații, s-a trecut la discuții libere în care membrii SNLP și-au exprimat problemele cu care se confruntă.
Voi enumera dintre ele doar pe cele la care am avut timp să notez, astfel:
* Zlate Ionuț – grav deficit de personal operativ ceea ce conduce la ore suplimentare lucrate și restanțe în efectuarea CO. Singura soluție este încadrarea de personal însă, legislația de 4 ani încoace nu permite acest lucru. De asemenea colegul nostru a solicitat analizarea posibilității de redimensionare a statelor de organizare.
* Manea Daniel – o problemă se pare că este și managementul resurselor umane din sectorul operativ mai precis repartizarea acestora pe posturi și structuri. S-a ridicat și problema compromisurilor pe care personalul le face acceptând intrarea în serviciu în condiții grele în care limita legalității (în ceea ce privește repartiția personalului pe număr de ppl și camere ori ore petrecute în postul de pază) este depăşită iar conducerea nu i-a în considerare ca circumstanţă atenuantă la unele abateri disciplinare săvârşite fără voia angajatului.
Tot vicepreşedintele filialei a scos în evidenţă numărul de agenţi folosit pentru o echipă de percheziţie care are o justificare sau nu, referitor la rezultatele obţinute.
Mincă Adrian – a solicitat sprijinul BEx pentru acordarea normei 12B la sectorul vizită având în vedere că decizia nu a fost încă asumată de directorul unităţii. Preşedintele SNLP a luat în evidenţă problema în vederea intervenţiei la ANP.
Radu Gheorghe – a deschis discuţia despre posibilitatea desfăşurării activităţii în 5 ture.
Zavera Mihai – a invocat faptul că simplificarea procedurii de aplicare a sancţiunilor disciplinare la ppl ar eficientiya timpul de lucru.
Zlate Ionuţ – consideră că sancţiunile aplicate ppl sunt jalnice fapt care aduce atingere autorităţii lucrătorilor asupra lor.
Nidelea Cristina – a solicitat ca acele cursuri pe care personalul specializat (medic, asistenţi medicali, psihologi, asistenţi sociali, şoferi şi fochişti)  este obligat să le efectueze să fie plătite de angajator deoarece fără creditele obţinute la finele cursurilor personalul nu poate să-şi desfăşoare activitatea conform prevederilor legale. De asemenea preşedintele SNLP a confirmat sprijinul în vederea rezolvării problemei care se regăseşte la nivelul întregului sistem penitenciar.
Damian Lorelai – a solicitat lămuriri despre stadiul echipării. Ştefan Teoroc a confirmat din surse ANP-DEA că sunt prevăzuţi în bugetul pe anul 2014 banii pentru restanţele pe 2013 precum şi pentru o parte din echipamentul nou. Secretarul general, Florin STOICA a confirmat că la data de 25.10.2013 s-a declanşat procedura de achiziţie a echipamentului, la care SNLP se va implica pentru a se asigura de calitatea acestuia. S-a amintit despre o victorie sindicală prin care s-a modificat termenul de la care se acordau banii pentru restanţe până acum, data de 30.06.2013 devine termen scadent până la care trebuie achitată restanţa.
Angelescu Silviu – a solicitat referitor la controlul medical anual ca acesta să fie realizat mai amănunţit deoarece sunt multe afecţiuni medicale ce pot fi contactate în penitenciar. Colegul nostru a înaintat şi o propunere: să solicităm către CASAOPSNAJ decontarea unui set de analize anual din fondul pe care îl constituie ca urmare a contribuţiei noastre lunare. Propunerea a fost preluată de preşedintele SNLP. Discuţia pe tema contractelor cu companii care oferă servicii de medicina muncii a fost mai largă şi s-a informat personalul prezent şi cu privire la sumele puse la dispoziţia unităţilor.
Nistor Marin – a ridicat o problemă individuală ce urmează a fi reluată cu prilejul consiliului de conducere de luni 09.12.2013 şi anume numirea în funcţia de şef schimb ca urmare a unei solicitări de schimbare din funcţie acceptată însă, doar în documente. Colegul nostru a optat pentru un salariu diminuat dar pentru o anumită funcţie pe care nu o exercită iar motivele nu îi sunt pentru moment explicate.
Roşu Marian – a solicitat lămuriri cu privire la aplicabilitatea HG 23/2013 pentru personalul contractual din ANP. S-a evidenţiat şi o altă problemă a angajaţilor civili din unitate şi anume orele lucrate lunar pe perioada sezonului rece, în special, adică peste 240. În aceste condiţii cu 3 angajaţi (2 civili şi 1 agent) la centrala termică orele suplimentare lucrate nu se pot recupera vreodată deoarece în cazul absenţei unuia ceilalţi ar fi obligaţi să lucreze într-un program de 12/12 ore, imposibil fizic şi legal. Preşedintele SNLP a preluat de asemenea problemele şi urmează a solicita clarificări de la ANP. Macovei Marcel – a adus în discuţie faptul că la Penitenciarul Giurgiu s-a luat măsura ca şoferii să execute serviciul de patrulă, echipaţi ca la regulament în condiţiile în care aceştia nu au pregătirea specifică sectorului operativ. În plus capacitatea lor de a conduce autovehicule este clar diminuată de activităţile extra la care sunt angajaţi printr-o măsură nemotivată. De asemenea colegii din cadrul parcului auto se consideră persecutaţi şi nu înţeleg motivele. Şi aici Ştefan Teoroc în calitatea pe care o deţine şi-a oferit sprijinul dacă situaţia nu intră în normal ca urmare a dialogului social de la nivelul unităţii.
Zalte Ionuţ -  a propus diminuarea costurilor prin adoptarea măsurii de judecare a ppl prin sistem video, măsură despre care s-a mai discutat fără finalitate.
Pe parcursul întâlnirii preşedintele SNLP, Ştefan Teoroc a răspuns întrebărilor şi solicitărilor membrilor, intrând într-un dialog apreciat de cei prezenţi. Acesta a apreciat ca pozitivă funcţionarea popotei pentru angajaţi precum şi faptul că nu sunt probleme la decontarea ochelarilor deoarece a constatat că în sistemul penitenciar funcţionează de fapt 47 de sisteme distincte.
Referitor la orele suplimentare lucrate de personal s-a precizat faptul că pontajul este corespunzător, recuperările se acordă legal însă, un pic cam greu din cauza deficitului de personal.
A fost o şedinţă pe care o consider productivă de idei, în care s-a discutat relaxat şi concret despre problemele cu care ne confruntăm. Cu siguranţă că prezenta informare a scăpat din conţinut multe alte probleme discutate şi pentru asta îmi cer scuze însă cred că cel mai important lucru este că a avut loc în prezenţa atâtor membrii.

Comentarii închise.