Comitet de Filială – 15.01.2014

Astăzi, 15.01.2014 a avut loc prima ședință de Comitet de Filială din acest an. Așa cum observați în articolul anterior am încercat ca în acest an să formăm o echipă activă, serioasă și implicată în activitatea sindicală. Colegii care au fost convocați au la nivelul structurii din care provin influență și sunt percepuți ca membri activi și interesați de buna desfășurare a ctivităților profesionale. Desigur că, în cazul în care membrii SNLP din cadrul structurii se hotărăsc să înlocuiască un membru din comitet o pot face deoarece interesul major și primordial al organizației sindicale este să acționeze în interesul majorității.

Ne bucurăm de prezența acestora și sperăm așa cum am convenit astăzi ca cel puțin o dată pe lună să ne vedem în aceeași formulă.

Astăzi nu a existat o ordine de zi însă pe viitor ne propunem ca ședințele de Comitet să aibă o agendă clară de subiecte iar în urma discuțiilor să producem sarcini clare pentru cei responsabili de filială.

S-a stabilit astfel ca în prima săptămână la fiecărei luni să se întrunească în ședință conducerea filialei, în cea de a doua săptămână comitetul de filială iar în a treia să avem o întâlnire cu conducerea unității și unul- două structuri din unitate care întâmpină probleme majore în activitate. Dacă se impune, pe parcursul unei luni putem solicita conducerii unității și mai multe întâlniri, în funcție de situația de fapt.

De asemenea, urmează să solicităm conducerii unității ca fiecare întâlnire cu SNLP să fie consemnată într-un proces-verbal putând astfel să urmărim cele stabilite și soluționarea problemelor. În discuţiile de astăzi s-a evidenţiat faptul că în ultima perioadă conducerea unităţii acceptă întâlnirile însă, nu rezolvă problemele de care  ia cunoştinţă, o atitudine considerată de noi ca cel puţin incorectă.

Începând cu luna aceasta conducerea filialei se va prezenta prin rotație de cel puțin 2 ori în sectorul de deținere pentru a putea culege direct problemele cu care membrii se confruntă drept urmare ne așteptăm ca voi cei care ne sunteți alături să ne sprijiniți prin comunicarea acestora.

Astăzi parcă problemele au fost mai multe decât de obicei acest fapt datorându-se cu siguranţă şi situaţiei în care personalul unităţii a fost adus uşor-uşor prin interesul scăzut al conducerii vis-a-vis de condiţiile de muncă şi stresul profesional provocat de ameninţările cu comisia de disciplină (iniţial verbal iar de la 01.01.2014 chiar faptic).

Au fost discuţii pe parcursul a 2 ore în care am stabilit redactarea unor adrese oficiale către conducerea unităţii prin care SNLP – Filiala Giurgiu să solicite:
*   implicare reală a unităţii în îmbunătăţirea condiţiilor de muncă cu aspecte concrete;
*  reglemetarea unor situaţii care la acest moment crează o stare de nemulţumire în rândul personalului;
*  acordarea Normei de hrană 12 B personalui din cadrul sectorului vizită;
*  repaus real acordat agenţilor din posturile de pază;
* reglementarea programului de acordare a dretului la telefon pentru ppl;
* încetarea mutării personalului dintr-un post în altul deoarece această procedură crează diverse probleme;
*  ridicarea presiunii care s-a creat în mod artificial şi nejustificat asupra agenţilor din PC 1 precum şi stabilirea în scris a atribuţiilor în ceea ce priveşte controlul personalului;
* corelarea eficientă a programelor pe secţiile de deţinere prin înfiinţarea unor echipe intersectoriale care să stabilească în comun programele lunare;
Nemulţumirile sunt mai multe însă ne abţinem să postăm în întregime datorită caracterului operativ pe care îl au însă vineri şi ulterior vom ridica fiecare din aceste probleme.

Vineri, 17.01.2014 ora 14.00 are loc întâlnirea între conducerea Filialei Giurgiu a SNLP şi conducerea unităţii în care sperăm să lămurim anumite aspecte. Până atunci aşteptăm problemele, sugestiile şi propunerile voastre.

Comentarii închise.