Întâlnire SNLP – Conducere

Vineri, 17.01.2014 de la ora 14.00, a avut loc întâlnirea solicitată de Filiala Giurgiu a SNLP cu conducerea unității. Au participat Eugen Petcu, Daniel Manea, Cătălin Drăghici și subsemnatul din partea SNLP respectiv Florinel Stănică – director, Florentin Muscalu – dir. adj. SDRP și Claudia Zmeu – dir. adj. EA din partea unității. Discuțiile au fost consemnate într-un proces-verbal cu ajutorul colegului Daniel Bolocan.
Am abordat subiecte care privesc marea majoritate a membrilor, urmând ca pe baza solicitării formulate în ședință, cel puțin lunar, să avem întâlniri cu membrii conducerii unității respectiv anumite categorii de personal, structuri sau plutoane, după caz, în funcție de evenimente și prioritatea problemelor ce se ivesc.
S-a discutat inițial despre asigurarea unor condiții de muncă corespunzătoare pentru personalul unității, în special cel din sectorul operativ, arătându-se faptul că în ultima perioadă organizația noastră sindicală s-a implicat intens în achiziția unor aparate/ materiale și solicitându-se unității cel puțin aceeași implicare.
Am fost asigurați că unitatea formulează solicitări anual pentru fonduri în vederea îmbunătățirii/ asigurarii unor condiții normale de muncă, însă, ANP nu alocă/ virează sumele respective, ulterior solicitând explicații cu privire la ce s-a efectuat pentru folosul personalului. Ne-a fost adus la cunoștință principalul indicator al ANP referitor la virarea de fonduri și anume p.p.l. Am luat act și ne vom adresa BEx al SNLP pentru sprijin în alocarea de fonduri către unitatea noastră. Rămâne de asemenea în sarcina conducerii unității să facă tot ce este posibil pentru rezolvarea situației.
A fost abordat și subiectul legat de sesizarea comisiei de disciplină cadre pentru anumite aspecte identificate la nivelul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Am adus la cunoștință conducerii unității faptul că deficitul de personal și lipsa unor dotări conduc uneori, la anumite sincope în activitatea specifică dar atâta timp se constată că personalul încearcă să-și facă treaba cum poate mai bine în condițiile actuale nu este cazul să se pună o presiune în plus prin amenințări sau sesizări ale comisiei de disciplină existând riscul demotivării personalului.
Trebuie mai degrabă să identificăm motivele ce stau la baza acestor probleme și să încercăm remedierea lor decât să creem o stare de tensiune suplimentară și nejustificată.
S-au discutat și probleme legate de accesul personalului în unitate, legate de fluidizare și de evitarea atingerii demnității cu respectarea evident a regulamentului și instrucțiunilor specifice.
Pe linie de serviciu în sectorul de deținere s-au abordat următoarele subiecte legate de volumul foarte mare de sarcini de serviciu ce sunt îndeplinite de supraveghetori și necesitatea uniformizării numărului de agenți pe schimburi.
Am solicitat o întâlnire cu personalul care în urma controlului anual de medicina muncii nu mai poate efectua tură de noapte pentru a se identifica cele mai bune soluții de repartizare pe posturi și misiuni.
Am solicitat deasemenea o întâlnire cu personalul sectorului vizită ce urmează a avea loc în următoarea perioadă.
Așteptăm ca aceste întâlniri și ședințe să aibă ca efect rezolvarea problemelor cu care personalul se confruntă și detensionarea unor stări ce apar pe fondul deficitului de personal, al complexității activității și al lipsei de fonduri financiare.

Comentarii închise.