Informare acțiuni SNLP central

Ținând cont de transparența sindicală pe portalul organizației sindicale a fost postat un articol interesant referitor la diferite informări către membrii SNLP din sistem.
Vizualizați spre a fi informați permanent cu privire la acțiunile SNLP și implicați-vă activ în viața organizației din care faceți parte.

_________________________________________________________________________

Deasemenea vă punem la dispoziție alte 2 acțiuni ale SNLP prin care ne exprimăm punctul de vedere cu privire la proiectul de HG privind funcționarea și organizarea ANP.

Catre
Directorul general al ANP
Domnul comisar sef de penitenciare Catalin BEJAN
Stimate domnule director general
Va solicitam clarificari privind efectele estimate de ANP ale urmatoarelor dispozitii din Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, postat pe pagina web a Ministerului Justitiei in cadrul procesului de dezbatere publica:

“Art 6 alin 5
Activităţile de reintegrare socială, activităţile lucrative, hrănirea, echiparea, asigurarea asistenţei medicale, igienei individuale şi colective, destinate funcţionării utilităţilor în locul de deţinere, precum şi activitatea de transport al deţinuţilor de la un loc de deţinere la altul sau în alte scopuri stabilite de Lege se pot externaliza de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, conform prevederilor legale.”

SNLP isi exprima ingrijorarea prind riscurile induse de formularea inclusa in proiect, privind diminuarea unor posturi din statul de functii al ANP prin externalizarea unor servicii si va solicitam detalii privind fundamentarea propunerii precum si impactul acesteia asupra personalului.
Cu deosebita consideratie
Stefan Teoroc

Presedinte SNLP
Presedinte FSAPAS PUBLISIND
_______________________________________________________________CĂTRE,

Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor
Dl. comisar șef de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN
Stimate domnule director general,
Am luat act de propunerea de modificare a HG 1849/2004 privind organizarea funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și vă comunicăm observațiile noastre:
Actul normativ se referă la sistemul administrației penitenciare, așa cum este acesta definit în cuprinsul propunerii, format din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, tratate de altfel în capitole distincte. Așadar propunem modificarea denumirii actului în HG privind organizarea, funcționarea și atribuțiile sistemului administrație penitenciare.
Din actuala propunere, la art 6 lit. i) a fost omisă din atribuțiile ANP realizarea locuințelor de serviciu și intervenție pentru personal, cum de altfel era prevăzut în forma anterioară a actului normativ. Propunem menținerea prevederilor in vigoare.
Considerăm ca ar putea fi făcută referire la atribuțiile pe care Administrația Națională a Penitenciarelor le are în domeniul furnizării de expertiză (instruire), contra cost prin experții săi și în centrele sale de pregătire. S-ar putea astfel construi cadrul legal necesar obținerii de venituri proprii prin activități de formare nu numai prin activități de producție.
Parcurgând proiectul de act normativ remarcăm că nu există referiri la atribuțiile pe care Administrația Națională a Penitenciarelor le are în domeniul psihologiei personalului, în condițiile în care enumerarea atribuțiilor se dorește a fi exhaustivă.
Referitor la atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor, așa cum sunt ele prevăzute în art. 6 propunem reformularea art.6 lit. x) în sensul: “organizează,coordonează, evaluează și îndrumă activitatea de prevenire și protecție prin măsuri pentru asigurarea condițiilor de securitate și sănătate în muncă și prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților din subordinea sa”.
Ne exprimăm rezerve față de înlocuirea sintagmei “capacitate de intervenție și acțiune” cu “capacitate de luptă” (art.6 lit. i)
Art 7.5 menționează că directorul general este ajutat în activitate de 3 directori generali adjuncți, nefăcându-se mențiuni la calitatea acestora de angajare și reprezentare a sistemului administrație penitenciare. În actuala formulare, ne întrebăm dacă ar exista vreo diferență între funcția de director general adjunct și cea de consilier.
Art 8 menționează că, în Administrația Națională a Penitenciarelor funcționează secții. Ne întrebăm dacă este vorba despre o intenție viitoare a ANP de a cuprinde acest tip de structură în componență sau este doar o posibilă confuzie cu tipul de structură ce se regăsește la nivelul unităților subordonate?
Deși prin modificarea HG se dorește o clarificare a situației juridice a Subunității de Pază, escortare și transfer deținuți precumși a centrelor de formare considerăm că, în actuala formă ambiguitatea se păstrează. Propunem următoarele:
-    Cuprinderea Subunității de Pază escortare și transfer deținuți fie ca serviciu în cadrul Direcției Siguranță și Regim Penitenciar fie ca structură distinctă în cadrul aparatului central.
-    Menționarea în cuprinsul art. 10 a centrelor de pregătire de la Arad, Amara, Chilia, Rodbav ca structuri fără personalitate juridică aflate în subordonarea administrativă a unităților penitenciare. În corelare cu această observație, art 10.5 care menționează structurile ce funcționează în subordinea unităților penitenciare ar trebui să cuprindă și centrele de pregătire pe lângă sectoare, secții, servicii, birouri și compartimente. În lipsa acestor modificări, simpla enumerare a centrelor în anexă nu clarifică situația acestora.
Cu stimă,
 Adrian Neagoe
Vicepreședinte SNLP

Comentarii închise.