Informare întâlnire 17.02.2014

Luni 17-02-2014 a avut loc intâlnirea solicitată de Filiala Giurgiu a SNLP cu conducerea unitaţii, având ca temă activitatea si deficienţele din serviciul de supraveghere în cadrul secţiilor de deţinere. La această întâlnire au participat Daniel Stavarache, Marius Jujan, Gheorghe Radu, Marius Breazu şi Daniel Manea din partea SNLP respectiv Florinel Stănica-director, Florentin Muscalu-director adjunct SDRP şi Serafim Bîrzu-şef serviciu regim penitenciar, iar secretariatul a fost asigurat prin bunăvoința colegului Dan Bolocan.
În urma discuţiilor avute de subsemnatul cu mai mulţi colegi s-a stabilit ca  la această intâlnire să expunem aspecte din activitatea de supraveghere, care anterior, în repetate rânduri,  fuseseră aduse la cunostinţă, verbal, conducerii unităţii. Dar cum vorba zboară iar scrisul ramâne, s-a hotarât ca de această dată expunerea problemelor şi solicitarea noastră ca ele sa fie rezolvate, să se facă în formă scrisă.
Pe marginea solicitărilor făcute au avut loc discuţii care au durat aproximativ doua ore si jumătate, fiecare persoană prezentă  expunându-şi punctul de vedere. Pentru solicitările înaintate conducerii, directorul  penitenciarului a stabilit: termene  clare  la care se vor rezolva sau după caz se vor da răspunsuri si persoanele care răspund de rezolvarea fiecărei probleme.În timpul acestei  şedinţe am fost informaţi de către directorul unitaţii că în viitorul apropiat  pe secţiile de deţinere se vor monta  camere  de supraveghere, iar  birourile supraveghetorilor vor fi dotate cu calculatoare pentru a ne ajuta in desfăşurarea activitaţii. Asteptăm termenele stabilite pentru a vedea  în ce măsură  vom fi sprijiniți în executarea serviciului prin rezolvarea problemelor semnalate.
Adresa prin care SNLP Giurgiu a solicitat conducerii unității rezolvarea unor probleme ce țin de executarea serviciului de supraveghere.

Comentarii închise.