Analiză măsuri supraveghere

         În data de 19-03-2014  avut loc o întâlnire între conducerea Penitenciarului Giurgiu şi reprezentanţii Filialei Penitenciar Giurgiu a S.N.L.P.
La întâlnire au participat: domnul director  Stănică Florinel-Cristi şi domnul director adjunct Muscalu Florentin,în calitate de reprezentanţi  ai conducerii unităţii,iar din partea S.N.L.P. au participat preşedintele filialei Oprică Şerban şi subsemnatul. Apreciem faptul că domnul director adjunct S.D.R.P. a venit din concediul de odihnă pentru a discuta despre problemele care apar in activitatea oamenilor din subordinea domniei sale şi de asemenea apreciem disponibilitatea domnului director Stănică Florinel   de a discuta problemele care apar in serviciul de supraveghere, discuţii ce au durat aproximativ 120 de minute.
Întâlnirea a fost solicitată de noi pentru a analiza modul în care au fost soluţionate solicitările noastre expuse în data de 17-02-2014.
Răspunsurile primite au fost discutate in comitetul de filială, membrii acestui comitet apreciind că sunt nesatisfăcătoare, deoarece in mare parte s-a găsit drept rezolvare măsuri pur teoretice, promisiuni  sau stereotipul ,,nu sunt bani”.
La solicitarea de identificare a agenţilor care pot fi redistribuiţi către secţiile de deţinere răspunsul  a fost că vom fi ajutaţi de agenţii din cadrul plutonului insoţire. Ulterior am aflat ca aceştia după ce işi termină activitatea la curţile de plimbare nu ne pot ajuta deoarece au efectuat ore suplimentare de muncă şi le recuperează prin solicitarea a unui număr de ore libere in fiecare zi de serviciu.
La solicitarea efectuării programelor astfel încât activităţile să nu se mai suprapună, răspunsul a fost  că a avut loc o întâlnire între reprezentanţii sectoarelor de activitate, unde s-a convenit unele intervale orare în care fiecare să îşi desfăşoare activitatea. Restanţier în efectuarea unui astfel de program este serviciul medical. Aşteptăm realizarea şi corelarea programelor.
Pentru tronsonarea secţiilor  de deţinere pe unde se realizează accesul în blocul de detenţie  şi separarea activităţii agenţilor supraveghetori  de accesul  în blocul de detenţie, s-a găsit de cuviinţă, până în momentul actual, să se realizeze tronsonarea secţiilor, însă accesul  în bloc îl realizează tot agentul supraveghetor.
Actualizarea carnetelor posturilor de supraveghere  mai are de aşteptat până  când va intra în vigoare  Regulamentul de aplicare al Legii 254 din 19 iulie 2013.
Respectarea dreptului la hrană pentru agenţii supraveghetori prin alocarea timpului necesar pentru servirea mesei se va realiza, din spusele conducerii, prin înlocuirea supraveghetorilor cu agenţi de la însoţire. Ulterior am aflat că nu este posibilă această schimbare deoarece membrii plutonului însoţire schimbă agenţii din alte posturi, astfel neexistând timpul necesar să realizeze schimbarea supraveghetorilor în timpul mesei.
Crelarea programului de furnizare a energiei electrice  la prize cu programul T.V. şi trecerea instalaţiilor electrice din băile camerelor la 24 de volţi şi-a găsit rezolvarea prin faptul că programul ar fi corelat deja, iar pentru trecerea instalaţiilor electrice din băi la tensiune de 24 de volţi nu sunt bani.
Pentru dotarea cu materiale necesare desfăşurării activităţilor s-a primit uzualul răspuns ,,nu sunt bani”.
Pentru  solicitarea selecţionării  unui număr suficient de deţinuţi pentru distribuirea hranei si întreţinerea curăţeniei in cadrul secţiilor de deţinere s-a transmis răspunsul că deja s-a rezolvat.La insistenţele mele în a spune că nu este deloc aşa, a fost chemată doamna Stoenescu care a spus că încearcă să rezolve dar nu sunt găsiţi deţinuţi care să corespundă  criteriilor pentru selecţionare, iar deţinuţii care ar corespunde nu vor să muncească.
Remedierea defecţiunilor consemnate în documentele specifice işi va găsi  rezolvare în măsura fondurilor existente.
În rândurile de mai sus v-am expus modul de rezolvare a problemelor întâlnite in executarea serviciului şi expuse conducerii unităţii spre soluţionare.Puteţi trage singuri concluziile care se desprind din materialul prezentat şi să înţelegeţi in ce măsură se vor rezolva aceste probleme.

            Ni se cere mereu să ne desfăşurăm serviciul in litera legii, dar nu ni se asigură condiţiile de muncă prevăzute de lege. Când solicităm asigurarea unor condiţii legale şi chiar minimale de muncă sunt invocate lipsa de personal şi lipsa banilor, în schimb în ultima vreme comisia de disciplină are tot mai mult de muncă.

          Înţelegem şi ne asumăm condiţiile de stres pericolul  şi presiunea specifice muncii în penitenciar, dar nu ni le putem asuma pe cele create artifical de lipsa de înţelegere şi lipsa de încredere pentru cei care muncesc.

         Cred că, pentru evitarea unor măsuri luate împotriva noastră, s-ar cuveni ca fiecare să informeze conducerea unităţii, în formă scrisă, despre toate problemele cu care se confruntă  în timpul serviciului, astfel încât să se poată evita intrebarea folosită în caz de evenimente: ,,cui i-ai spus că nu ai condiţii de muncă adecvate activităţii?”

Daniel  MANEA

vicepreşedinte Filiala Penitenciar Giurgiu a S.N.L.P

Comentarii închise.