Completare anunț

Urmare a vacantării a 2 posturi de agent operativ începând cu data de 01.03.2014 conducerea unității a hotărât completarea anunțului inițial privind ocuparea unor posturi prin procedura de schimbare din funcție.
Completare anunț.

Comentarii închise.