Până sus, în Parlament

După evenimentul de sâmbătă 1 iulie 2017 când s-a ajuns la situația în care un agent, aflat în serviciu, a fost la un pas….de momentul fatal, am înțeles cu toții că așa NU SE MAI POATE.
A reprezentat acest moment nefericit un imbold care se suprapune pe eforturi și presiuni sindicale pentru reducerea, până la eliminarea, orelor suplimentare nerecuperate în termenul legal, respectiv la eliminarea restanțelor la concediul de odihnă.
Ne reamintim câteva demersuri serioase în legătură cu problema deficitului de personal, astfel:
- Proiectul “Itinerariul Dialog” derulat cu fonduri europene de S.N.L.P. care a vizat inclusiv o standardizare a numărului de personal din sistemul penitenciar bazată pe volumul de muncă, numărul și categoria deținuților precum și alte elemente din care a rezultat pentru unitatea noastră un necesar de 625 de posturi față de 479 câte sunt în acest moment;
- Mitingul de la Ministerul Justiției, din august 2015, a vizat deblocarea a 1000 de posturi în sistem pentru ocuparea prin concurs, lucru care s-a întâmplat de la începutul anului 2016 și a continuat cu o frecvență bună, cu precizarea că, pensionările au și ele din păcate (pentru cei care rămân în sistem) un ritm ridicat;
- La nivelul Filialei Giurgiu, dosarul 1605/122/2015 (câștigat la instanța de fond) privind plata majorării cu 75% a orelor suplimentare efectuate și nerecuperate în termen de 60 de zile a fost o altă formă de presiune pe factorii responsabili să înțeleagă gravitatea problemei legate de deficitul de personal;
Și am înțeles că tot nu sunt suficiente cele enumerate iar la nivelul Penitenciarului Giurgiu am ales să abordăm o strategie mai virulentă și să țintim sprijinul de la nivel mai înalt.
După ce am remis presei locale un comunicat prin care ne exprimam nemulțumirile precum și îngrijorarea pentru siguranța colegilor din unitate, am invitat oficial directorul general și directorul DSDRP din ANP să ne vadă la locul de muncă, așa puțini și fără dotări cum suntem.
În același moment am intrat în legătură cu deputatul de Giurgiu, domnul Andrei Alexandru-Ioan, membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților, considerând că este persoana cea mai potrivită căreia să-i solicităm sprijinul.
La data de 10.07.2017, parlamentarul însoțit de un consilier și șefa de cabinet precum și cms. șef Răzvan Coțofană s-au prezentat la sediul unității pentru o vizită de lucru în cadrul căreia a avut loc o discuție preliminară, urmată de o vizită în unitate, pe secțiile de deținere în care subiectul de interes a fost doar modul în care angajații unității își desfășoară activitatea, riscându-și integritatea și viața în fiecare moment.
S-a constatat, fără dubii, că acuzațiile S.N.L.P. Giurgiu cu privire la deficitul de personal sunt în totalitate reale, lucru confirmat inclusiv de directorul DSDRP care a înțeles să fie corect cu personalul Penitenciarului Giurgiu și să recunoască importanța acestui penitenciar în sistem.
După vizită a avut loc o întâlnire în care oaspeții au discutat în prezența conducerii unității cu 10 reprezentanți S.N.L.P. Giurgiu, care și-au expus problemele și au întărit cele expuse anterior.
Din noianul de probleme cu care Penitenciarul Giurgiu se confruntă am extras 3 pentru care am cerut sprijin în rezolvare:
- Suplimentarea statului de organizare cu minim 70 de posturi în sectorul operativ (acolo unde se văd orele suplimentare și restanțele de concediu de odihnă) – acest lucru ar trebui să se întâmple în regim de urgență deoarece la acest moment s-a ajuns la circa 300 ore suplimentare/ angajat din sectorul operativ și la 38 de zile de concediu restant pe anul precedent. deficitul de personal însă, are un efect negativ mult mai periculos în sensul că poate conduce la insecuritatea fizică a personalului aflat în serviciu iar ultimile evenimente confirmă acest lucru.
- Posibilitatea introducerii telefoanelor în camerele de deținere – atâta timp cât telefoanele rămân pe holul secției riscul la care angajații sunt expuși este direct proporțional cu numărul de deținuți care vor ieși să efectueze un apel telefonic. în plus și riscul unor altercații între deținuți sau schimburi de bunuri și alte “combinații” este real deoarece agentul supraveghetor trebuie să execute 3-4 sarcini de serviciu simultan și nu poate supraveghea doar apelurile telefonice.
- Repartizarea de urgență a 3 autospeciale – la Penitenciarul Giurgiu există 4 autospeciale funcționale care însă nu oferă condițiile decente de transport (aer condiționat, ermetizare, etc). Se execută misiuni de escortare în București sau în județul Teleorman cu câte o singură mașină care se perindă pe la 3-4 instanțe plus penitenciare-spital la întoarcere pentru a prezenta deținuți la instanță. Este jenant pentru o unitate etalon așa cum ne considerăm ca noi să avem 4 mașini în folosință când alții au 2 doar în reparație sau la igienizat.
Concluziile ar fi următoarele:
Domnul deputat Andrei Alexandru-Ioan a fost siderat de condițiile de risc și de muncă ale angajaților celei mai grele unități penitenciare din sistem și înțelegându-ne clar problemele ne-a promis sprijinul în soluționarea acestora. Urmează ca în zilele următoare să solicite o întrevedere cu ministrul Justiției în care să-i prezinte acestuia situația din Penitenciarul Giurgiu. Dacă lucrurile nu se pun în mișcare, la începutul sesiunii parlamentare acesta urmează să formuleze o interpelare pentru ministrul de resort iar în paralel cu acest demers a promis că se va întoarce în unitate împreună cu membrii comisiei din care face parte pentru a face public la acel nivel problemele cu care ne confruntăm. Modul în care ne-a înțeles doleanțele și solicitarea de sprijin ne dau speranță că va continua demersul început luni.
Domnul director Răzvan Coțofană a răspuns prompt invitației și apreciem de asemenea modul în care a confirmat că Penitenciarul Giurgiu este (din păcate pentru noi) cel mai greu de gestionat penitenciar din sistem. Sperăm că în tot ce se întâmplă de acum încolo la nivel central să se țină cont de realitatea din unitatea noastră.
Deja primii pași se fac și constatăm cu plăcută surprindere că una din măsurile ulterioare evenimentului, dispuse de DSDRP este “intensificarea demersurilor la nivelul ANP-DMRU pentru suplimentarea numărului de posturi din statul de organizare al Penitenciarului Giurgiu”. Vom vedea ce înseamnă acest lucru.
Conducerea unității, prin directorul Marius Fulga și directorul adjunct SDRP Ion Constantin, a achiesat la acțiunea S.N.L.P. Giurgiu înțelegând sensul demersului și interesul angajaților și implicit al instituției.

Acțiunea desfășurată de S.N.L.P. Giurgiu pentru eliminarea deficitului de personal operativ, în special, se dovedește una deosebit de serioasă ținând cont de nivelul la care am ridicat discuția – Parlamentul României.

Comentarii închise.