Info: Comitet de Filială – 20.09.2017

La data de 20.09.2017 s-a desfășurat întâlnirea lunară a Comitetului de Filială a SNLP Giurgiu.
În urma unei analize în cadrul BEx de filială s-a stabilit suplimentarea membrilor comitetului și ne-am bucurat de o prezență mai mare decât de obicei.
Membrii comitetului precum și ceilalți membri de sindicat prezenți au fost informați cu privire la demersurile SNLP Giurgiu din ultima perioada. De asemnea, au avut loc discuții ce țin de problemele fiecărei structuri respectiv de condițiile de muncă precum și de demersurile sindicale viitoare.
Fără să intrăm în detalii deoarece unele țin de situația operativă din unitate vom expune punctual subiectele discutate urmând ca membrii să fie informați de către reprezentanții sectoarelor de activitate iar de luna viitoare să procedăm la redactarea unui proces-verbal cu subiectele discutate și cu măsurile propuse (schematizat) astfel încât să ieșim din zona de “discuții repetabile” și să intrăm într-un ritm corect de rezolvare a problemelor în funcție de posibilitatea practică și legală.
Așadar membrii au fost informați cu privire la:
* întâlnirea de la ANP dintre subsemnatul și directorul general – Marian Dobrică în prezența liderului SNLP – Ștefan Teoroc precum și de discuția ulterioară pe care am avut-o cu directorul DSDRP – Răzvan Coțofană (amănuntele într-un articol viitor)
* întâlnirea cu dl Andrei Alexandru – deputat de Giurgiu care se încadrează în continuarea demersurilor privind suplimentarea statului de organizare.
* vizita efectuată de Ștefan Teoroc la data de 14.09.2017 în vederea unor discuții cu membrii SNLP din cadrul sectorului reintegrare socială.
* solicitarea SNLP Giurgiu către conducerea unității de a i se pune la dispoziție un material detaliat cu privire la modul în care este compus salariul precum și detalierea fiecărui element (ce reprezentă și la ce se raportează) – se pare că vom avea răspunsul până la finalul lunii septembrie.
* demersurile conducerii unității aflate în stare de finalizare (sistem mandown, camere video portabile pentru supraveghetori, butoane de panică pentru birourile din club – personalul feminin din cadrul sectorului reintegrare).
Ulterior discuțiile s-au purtat liber și s-au putut reține următoarele:
* ineficiența dublării agentului pe E% la ușa de tronsonare
* programul aglomerat al grupei de intervenție
* suprapunerea activităților pe secțiile de deținere ce pune agentul supraveghetor în situații limită
* îngreunarea activităților în cadrul secțiilor prin închiderea gratiilor dintre secții cu lacăte
* comunicarea pe timpul deplasării în autospeciale (între cabină și agenții din escortă)
* propunerea privind acordarea unor servicii primare de medicină dentară angajaților în măsura timpului disponibil de către colegii specialiști
* propunerea de reorganizare a evenimentelor de socializare din toamnă susținute anii precedenți de SNLP – membrii comitetului vor consulta membrii de sindicat și vom avea o hotărâre comform opiniei majorității la următoarea întâlnire (prima jumătate a lunii octombrie)

Au fost discuții purtate pe parcursul a peste 2 ore în prezența a peste 25 de colegi cărora le mulțumim pentru implicare și prezență.
Pe viitor, sperăm într-o prezență cel puțin la fel de mare și la consolidarea acestui mecanism de consultare și informare a membrilor.
Așteptăm la întâlnirile lunare orice membru interesat.

Comentarii închise.