Info – Consiliul de Conducere – 05.03.2018

Luni, 05.03.2018 în intervalul orar 10.00-12.20 a avut loc ședința Consiliului de Conducere al unității care s-a desfășurat într-un cadru normal, fără probleme sau divergențe deosebite.
La începutul ședinței directorul unității a readus în discuție probleme de natură organizatorică precum și de responsabilitate privind executarea unor sarcini/ dispoziții stabilite în ședința anterioară. 
Directorul a informat membrii Consiliului cu privire la prezența sa la sala de pregătire pentru discuții cu personalul și a solicitat șefilor de structuri să transmită de îndată problemele cu care se confruntă personalul către factorii decidenți în vederea analizării și soluționării.
A cerut de asemenea prezentarea unor situații și instruirea personalului considerând că unele probleme vin din lipsa de dialog și de prelucrare a unor situații cu personalul care se află în serviciu.
Din punctul dânsului de vedere este importantă pregătirea și instruirea concretă ci nu urmărirea și sancționarea celor care greșesc.
S-a prezentat de către ofițerul S.S.M. situația personalului care este clasat medical și implicit oportunitatea continuării activității în actualul loc de muncă.
Pentru un agent s-a dispus schimbarea locului de muncă (prin DZU) pentru o perioadă de 2 luni ținându-se cont de necesitatea acoperirii cu personal a compartimentului registratură.
Ulterior s-a trecut la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi:
* Referitor la solicitările de schimbare a locului de muncă (prin DZU sau schimbare din funcție) s-a dispus inițierea unei proceduri de schimbare din funcție în luna aprilie, după ce șefii structurilor vor argumenta necesitatea ocupării posturilor respective.
* S-a informat CC cu privire la adresa DMRU prin care se suspendă (momentan) procedura de mutare din Sesiunea 2 și se stabilește un model de cerere de mutare. Informațiile suplimentare și detaliate sunt afișate la avizierul unității și postate în secțiunea ”Z”/ Documente comune.
Au fost analizate și stabilite posturile ce se vor publica de unitate ca disponibile pentru mutare în sesiunea 2 (la momentul declanșării). Posturile cu coeficient superior (din sectorul operativ) au fost păstrate pentru sesiunea de schimbare din funcție așa cum este normal pentru angajații unității.
* În zilele următoare se va stabili un nou format de fișă de lichidare ce se va folosi la încetarea raporturilor de serviciu.
* S-a reinterat problema programului de masă 12.00 – 14.00 și necesitatea ca în acest interval să nu se desfășoare alte activități pe secțiile de deținere (doar în caz de excepție).
S.N.L.P. a supus atenției CC următoarele subiecte:
* analizarea oportunității achiziției unor camere video pe perimetrul locului de deținere (conform discuțiilor din Comitetul de filială din data de 28.02.2018).
* dublarea asistentului medical din tură, în intervalul orar 14.00 – 22.00 pentru a se scurta timpul de administrare a tratamentelor (conform discuțiilor din Comitetul de filială din data de 28.02.2018).
* propunere privind modificarea programului pentru colegii din Serviciul Evidență în sensul trecerii la program tip 12/36 ore. Solicitarea vine din cadrul structurii și este agreată de personalul care lucrează în evidență. Înțelegem și susținem solicitarea colegilor deoarece constatăm o creștere a volumului de muncă și a responsabilității prin punerea în aplicare a Legii nr. 169/2017. Pe de altă parte considerăm că raportul dintre muncă și motivare s-a rupt în ultima perioadă iar dacă nu se intervine demotivarea personalului poate să conducă la probleme serioase. Vom solicita și sprijinul BEx al S.N.L.P. la nivel de ANP pentru soluționarea pozitivă deoarece considerăm solicitarea cel puțin rezonabilă.

Am punctat doar aspectele importante pentru membrii S.N.L.P. lăsând problemele strict profesionale în sarcina celor responsabili cu informarea.

 

Comentarii închise.