Target: +70 posturi

Titlul sintetizează acțiunile susținute și dezvoltate pe mai multe planuri ale filialei Giurgiu a S.N.L.P.
Este lesne de înțeles că la acest moment nimic nu este mai important decât îndeplinirea obiectivului propus: suplimentarea statului de organizare al unității cu minimum 70 de posturi.
Este un obiectiv rezonabil și facem tot ce ține de noi, ca organizație sindicală reprezentativă în unitate să atingem această țintă.
Deficitul de personal este resimțit în activitate de către cei care acumulează peste 200-250 de ore suplimentare sau restanțe de peste 30 de zile de concediu de odihnă pentru anul precedent sau acumulează un stress profesional major pentru că nu mai știu cum să-și ducă la îndeplinire în termen sarcinile de serviciu.
Și totuși, în ultima perioadă credem că siguranța angajaților (integritatea personală sau chiar viața) este argumentul care ne împinge să punem obiectivul pe primul loc și să ne luptăm pentru realizarea lui. Citește continuarea

Comitet de Filială – 19.07.2017

Miercuri a avut loc ședința de comitet a filialei Giurgiu a S.N.L.P. Inițial ne-am dorit o întâlnire între membrii S.N.L.P. însă, în urma unor discuții privind starea de spirit a angajaților am modificat strategia și am invitat directorul unității – Marius Fulga și directorul adjunct (SDRP) – Constantin Ion tocmai pentru a răspunde întrebărilor și zvonurilor ce circulă prin unitate.
Este posibil ca o deficiență de comunicare interpersonală să creeze tot felul de discuții.
Timp de mai bine de o oră cei prezenți au fost informați cu privire la demersurile sindicale din ultima perioadă precum și cu privire la demersul ANP de a acorda sporul de studii superioare pentru agenții care îndeplinesc condițiile.
Ulterior a sosit momentul în care cei 12 membrii ai comitetului (sau doar membrii SNLP) care au răspuns prezent invitației lansate în urmă cu 2 zile au fost în postura de a adresa direct întrebările către cei 2 reprezentanți ai conducerii.
Întrebările au fost directe ca și răspunsurile:
* Conducerea unității nu folosește controalele pe timp de noapte pentru a vâna ci doar pentru a exercita controlul asupra structurilor. Nu sunt vizate persoane ci doar se încearcă reglarea modului de executare a serviciului în condițiile și cu personalul avut la dispoziție fără presiune suplimentară; Citește continuarea

Până sus, în Parlament

După evenimentul de sâmbătă 1 iulie 2017 când s-a ajuns la situația în care un agent, aflat în serviciu, a fost la un pas….de momentul fatal, am înțeles cu toții că așa NU SE MAI POATE.
A reprezentat acest moment nefericit un imbold care se suprapune pe eforturi și presiuni sindicale pentru reducerea, până la eliminarea, orelor suplimentare nerecuperate în termenul legal, respectiv la eliminarea restanțelor la concediul de odihnă.
Ne reamintim câteva demersuri serioase în legătură cu problema deficitului de personal, astfel:
- Proiectul “Itinerariul Dialog” derulat cu fonduri europene de S.N.L.P. care a vizat inclusiv o standardizare a numărului de personal din sistemul penitenciar bazată pe volumul de muncă, numărul și categoria deținuților precum și alte elemente din care a rezultat pentru unitatea noastră un necesar de 625 de posturi față de 479 câte sunt în acest moment;
- Mitingul de la Ministerul Justiției, din august 2015, a vizat deblocarea a 1000 de posturi în sistem pentru ocuparea prin concurs, lucru care s-a întâmplat de la începutul anului 2016 și a continuat cu o frecvență bună, cu precizarea că, pensionările au și ele din păcate (pentru cei care rămân în sistem) un ritm ridicat;
- La nivelul Filialei Giurgiu, dosarul 1605/122/2015 (câștigat la instanța de fond) privind plata majorării cu 75% a orelor suplimentare efectuate și nerecuperate în termen de 60 de zile a fost o altă formă de presiune pe factorii responsabili să înțeleagă gravitatea problemei legate de deficitul de personal;
Și am înțeles că tot nu sunt suficiente cele enumerate iar la nivelul Penitenciarului Giurgiu am ales să abordăm o strategie mai virulentă și să țintim sprijinul de la nivel mai înalt. Citește continuarea