Organizare şi funcţionare

Potrivit Statutului, Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare este constituit din grupe sindicale organizate la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si a unitatilor subordonate.

Salariatii din sistemul Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot adera la Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare prin intermediul unei gupe sindicale dintr-o alta unitate daca la nivelul unitatii proprii nu este constituita grupa sindicala.

Pensionarii si functionarii cu statut special din cadrul Ministerului Justitiei pot adera la Sindicatul National al Lucratorilor de Penitenciare prin intermediul oricarei grupe sindicale.

Grupa sindicala are un efectiv de minim 15 persoane si este condusa de liderul grupei ajutat de un vicelider. Acestia sunt alesi prin vot secret, cu majoritate simpla, de catre Adunarea grupei. Viceliderul grupei sindicale este inlocuitor de drept al liderului grupei sindicale si indeplineste atributiile stabilite de catre acesta.

La nivelul grupei sindicale se alege un comitet de sindicat constituit din:

Lider grupa sindicala;
Vicelider grupa sindicala;
Reprezentanti ai sectoarelor de activitate (consultativ);
Adunarea grupei este alcatuita din totalul membrilor grupei sindicale si se intruneste, de regula, in sedinte semestriale ori in sedinte extraordinare, la solicitarea liderului de grupa sau a minim 1/3 din numarul total de membrii.

Organele de conducere ale sindicatului sunt:

  • Adunarea Generala – organul suprem de conducere a sindicatului
  • Consiliul National al Sindicatului – organul de conducere cu caracter deliberativ si decizional care asigura coordonarea activitatii Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare in perioada dintre doua Adunari Generale, in conformitate cu rezolutiile adoptate de Adunarea Generala
  • Biroul Executiv – organul care conduce activitatea curenta a Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare intre sedintele Consiliului National al Sindicatului.