Comisia mixtă de dialog privind sistemul penitenciar

Minuta şedinţă pregătitoare Comisia mixtă de dialog privind sistemul penitenciar
 - luni, 21 decembrie 2011 -
În data de 21 decembrie 2011 a avut loc la sediul Ministerului Justiţiei şedinţa pregătitoare a Comisiei mixte de dialog privind sistemul penitenciar. La şedinţă au participat:
- din partea Ministerului Justiţiei: domnul Petronel DOBRICĂ, consilier al ministrului şi domnul Leonard ANGHEL, manager public;
- din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: domnul Gheorghe IFTINCA, Direcţia Managementul resurselor umane şi doamna Ioana ŞERBAN, Direcţia Economico-administrativă;
- din partea Sindicatului Naţional al Lucrătorilor din Penitenciare: domnul Ştefan TEOROC, preşedinte şi doamna Mihaela NEACŞU, prim-vicepreşedinte. Citește continuarea

Informare

Urmare a întrebărilor din ce în ce mai frecvente în ultimul timp vă comunicăm, celor interesați, următoarele:
* Biroul resurse umane a încheiat activitatea ce ține de competența sa în ceea ce privește acțiunea de reîncadrare a personalului de execuție la 01.01.2011, pe funcții și clase de salarizare conform Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și Legii nr. 285/2010 privind salarizarea pentru anul 2011. În esență nu se schimbă nimic în fapt ci doar în documente fiind emis un nou nomenclator care prevede clase de salarizare în locul coeficienților de ierarhizare. Se așteaptă anexele nr. 2 la decizie, anexe ce vor fi eliberate de serviciul financiar săptămâna aceasta. Citește continuarea

Consiliu de conducere 14.09.2011

Astăzi a avut loc ședința consiliului de conducere al unității, la convocarea directorului unității, începând cu ora 14.00.

Principalul punct pe ordinea de zi a fost discutarea unei adrese transmise de A.N.P. referitoare la verificarea realității, îndeplinirii condițiilor legale și oportunitatea decontării costului transportului pentru colegii care beneficiază de acest drept în număr de 33 la Penitenciarul Giurgiu. Dreptul este prevăzut de Legea nr. 293/2004 republicată, HG 1389/2007 și o Decizie a directorului general al A.N.P. La nivelul unității aprobarea o dă conducătorul instituției la solicitarea celor care îndeplinesc condițiile după prezentarea unor documente doveditoare. Urmare a unor demersuri privind unele verificări s-a stabilit continuarea acestora și înaintarea răspunsului către Direcția Inspecție Penitenciară. Citește continuarea