Ședințe, vorbe … rezultate ?

Vineri, 23.01.2015 a avut loc la Penitenciarul București-Rahova ședința de bilanț a unităților din Regiunea București-Ilfov-Giurgiu. Ședința a fost condusă de directorul unității gazdă care a dat citire materialelor de bilanț ale tuturor unităților prezente la eveniment. A fost de fapt o trecere în revistă deoarece materialul complet avea în jur de 200 de pagini. Ulterior managerii unităților din zonă au trecut la microfon și și-au expus bunele și relele anului precedent. Formal, rigid, statistic. Ceva mai interesantă a devenit întâlnirea când reprezentantul A.N.P., domnul Gabriel Ilie, director general adjunct a transmis celor prezenți (membrii ai Consiliilor de Conducere și reprezentanți sindicali) planurile și obiectivele administrației pentru anul 2015. Citește continuarea

Ședință, mesaj, reacție…

Miercuri, 03.12.2014, ora 13.00 a fost convocată o şedinţă a Consiliului de Conducere al unităţii.
Acest lucru a disturbat puţin organizarea SNLP care la ora 14.00 avea planificată şedinţa Comitetului de Filială pe luna decembrie.
Așadar, am fost prezent la ambele şedinţe.
La Consiliul de Conducere am participat în calitatea profesională, comunicând directorului unităţii că organizaţia noastră sindicală a primit convocarea însă, declină participarea menţinându-şi poziţia de a nu participa la acest gen de şedinţe până la momentul în care vom considera că are sens prezenţa SNLP.
Directorul a luat act şi a dispus secretarei de şedinţă transmiterea xerocopiei procesului-verbal către sindicate.
Am observat în ultima săptămână o încercare timidă a conducerii unității de comunicare cu SNLP. Promovăm și susținem dialogul în interesul personalului.
După aproape 4 luni de fractură în comunicare lucrurile însă, stau acum altfel. Așteptăm măsuri concrete în interesul personalului, așteptăm comunicare și dialog din partea conducerii cu angajații individual, la locul de muncă sau pe structuri. Dialog real, constructiv și bine intenționat. Apoi măsuri, echilibrarea volumului de muncă, eliminarea “lunetiștilor” și reprofilarea lor.
Vrem ca directorul să “coboare” lângă oameni și să vorbească cu ei. Să-i înțeleagă și să-i ajute.
Acesta este un mesaj la care așteptăm reacții.

Luni, vom transmite solicitarea noastră către conducerea unităţii ca o xerocopie a procesului-verbal să fie înaintată S.N.L.P., deîndată, indiferent de prezenţa în şedinţă.
De asemenea, vom solicita înființarea unui Registru de procese-verbale pentru ședințele Consiliului de Conducere deoarece modul actual în care sunt consemnate discuțiile lasă loc de interpretări (foi volante perforate într-un biblioraft).
Citește continuarea

Informare SNLP

Dacă acum câteva zile era zvon, acum informaţia a devenit certă. Din suma rămasă necheltuită pe 2014 (cheltuieli de personal) în săptămâna următoare se va plăti câte 140 lei / f.p.s.s. (în contul contravalorii echipamentului pe 2014) şi câte 1000 lei pentru personalul nou încadrat (diferenţă – prima echipare).
Din aceleași fonduri rămase se va achita majorarea pentru munca în zilele de sărbătoare legală (în anumite limite) după data de 01.07.2014.

În altă ordine de idei, constatăm că reacțiile S.N.L.P. la desfășurarea activităților în cadrul Comisiei de Disciplină au avut, în sfârşit, un oarecare efect prin înlocuirea unui membru desemnat anterior de director.
Vom monitoriza în continuare această activitate şi în măsura în care vom considera că se încadrează în limitele normale vom desemna membrii din partea S.N.L.P. așa cum prevede O.M.J nr. 2856/C/2004, în completarea comisiei.
Avem interesul ca starea de disciplină să fie prezentă în unitate dar nu instituită prin forţă, intimidare sau alte mijloace.