Consiliul de Conducere – 31.08.2013

Ieri, 31.08.2013 pe parcursul a peste 3 ore a avut loc ședința Consiliului de Conducere al unității la care pe lângă membri de drept au participat și șefi de compartimente, reprezentantul SNLP Drăghici Cătălin precum și în calitate de invitați, 2 membri SNLP – Văcaru Florin și Barbu Alexandru Marian.
Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Proces-verbal de vulnerabilitate – Nu s-au constatat probleme deosebite ci doar punctual o situație întâmplată joi iar problema care a generat situația a fost remediată (pentru că ține de siguranța locului de deținere nu intrăm în amănunte);
2. Situația orelor suplimentare lucrate în 2013 și situația concediilor de odihnă restante din 2012 – orele suplimentare lucrate se adună lună de lună în sectorul operativ în primul rând datorită deficitului de personal dar și punctual prin aplicarea Deciziei nr. 569 care prevede pontarea dublă a zilelor de sărbătoare legală. Nu sunt probleme în celelalte sectoare de activitate însă s-a discutat că este necesară întocmirea de către șefii direcți a fișelor de evidență a orelor lucrate suplimentar pe suport de hârtie cu toate semnăturile necesare (până la director adjunct pe sectorul de activitate);
Nu mai sunt concedii de odihnă neefectuate pe 2012; Citește continuarea

Acordare Norma 12 B

Ca urmare a numeroaselor intervenții sindicale și pentru că legislația are prevederi ce pot fi interpretate de fiecare director în parte s-a ajuns la consituirea unui grup de lucru pentru verificarea și clarificarea acordării suplimentului de hrană 12 B la nivelul unităților și pentru alte activități decât cele de la tura normală. Citește continuarea

Norma 12 B

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a format un grup de lucru în încercarea de a armoniza şi uniformiza acordarea Normei 12 B – supliment de hrană pentru personalul care lucrează în anumite locuri de muncă din unităţi.
În acest sens a transmis în teritoriu o adresă prin care se solicită punctele de vedere.
După cum se vede intervenţiile sindicale mişcă lucrurile şi sperăm într-o rezolvare corectă şi rapidă a situaţiei în sensul acordării normei invocate pentru toţi cei care merită.